Velkommen til menighetsfest!

Velkommen til menighetsfest søndag 18. mars kl. 18.00. God mat og hyggelig program! Påmelding seinest 15. mars.

Søndag 18. mars inviterer staben i Tiller menighet deg til menighetsfest på Tiller menighetssenter kl.18.00. Vi serverer sodd og kaffe m/is. Sanger Hilde Thomsen synger og spiller egne sanger. Allsang og god tid til prat blir det også. Med denne festen vil vi takke dere som gjør en frivillig innsats i menigheten. Ta gjerne med deg ektefelle / ledsager! På grunn av serveringa er det påmelding til diakon Kaarina Kauppila, enten sms 482 38 105 eller kk876@kirken.no seinest 15.mars.