Åpen barnehage på Tiller og i Sjetnemarka

Åpen barnehage er et gratis tilbud til barn i følge med voksen. Kom når det passer, ingen påmelding! Vi har et hovedfokus på sang og musikk.

Barnehagen har åpent fra skolestart i august og ut mai.

Vi holder til på Tiller menighetssenter mandager og onsdager kl 09.30-13.30.

Her har vi babysang/musikksamling kl 11.00. Frilek før og etter sang og lunsj. Ta med matpakken din og spis sammen med oss.

Tirsdag og fredag har vi åpent i Sjetne bydelshus kl 09.30-13.30.

Her har vi babysang/musikksamling kl 11.00. Mulighet for å kjøpe varm drikke kr. 10.

Frilek før og etter sang og lunsj. 

Babysang/musikksamlingene er i hovedsak tilpasset 3-12 mnd, men her prøver vi å tilpasse til de barna som kommer! 

Lik oss gjerne på vår facebookside: Tiller åpen barnehage. Her finnes mer informasjon, sanghefte osv. 

Vel møtt!

Eli Romstad Helgemo (pedagogisk leder) og Mai-Brit Tønnesen (assistent)   

Hvem er vi?

Tiller åpen barnehage er et gratis tilbud for barn fra 0-6 år i følge med en voksen.

Virksomheten er basert på at de voksne som følger barna er en del av bemanningen og aktivt deltar i det daglige arbeidet. Sammen vil vi leke, krabbe, lese, tegne, synge og le!

På Tiller menighetssenter er det som regel flest barn i aldersgruppa 5 mnd-1 ½ år, mens på Sjetne bydelshus er det flest barn i alder 1 1/2-3 år. Tilbudet er derfor best tilrettelagt for små på mandag og onsdag og litt større tirsdag og fredag.

Dagsplan:

  • Kl. 09.30 Lek, prat og kaffetår
  • Kl. 11.00 Musikkstund for store og små
  • Kl. 11.30 Spiser vi matpakkelunsj sammen, vi serverer kaffe og te til kr. 10
  • Kl. 12.00 Lek og prat                                                                                                         
  • Kl. 13.10 Felles opprydding
  • Kl. 13.30 Barnehagen stenger       

Man kan komme og gå når man vil innenfor barnehagens åpningstider, alle rydder litt før de går.

Mandag & onsdag kl. 09.30-13.30 er vi på Tiller menighetssenter, adresse: Romemyra 66, 2. etg

Tirsdag & fredag kl. 09.30-13.30 er vi i Sjetne Bydelshus, adresse: Parallellen 18, 7081 Sjetnemarka. Inngang på baksiden av huset.Her har vi også gymsalen til rådighet deler av dagen