Åpen barnehage på Tiller og i Sjetnemarka

Åpen barnehage er et gratis tilbud til barn i følge med voksen. Kom når det passer, ingen påmelding! Vi har et hovedfokus på sang og musikk.

Barnehagen har åpent fra skolestart i august og ut mai.

Vi holder til på Tiller menighetssenter mandager og onsdager kl 09.30-13.30.

Her har vi babysang/musikksamling kl 11.00 og mulighet for å kjøpe lunsj til kr 30. Frilek før og etter sang og lunsj.

Tirsdag og fredag har vi åpent i Sjetne bydelshus kl 09.30-13.30.

Her har vi babysang/musikksamling kl 11.00. Mulighet for å kjøpe varm drikke kr. 10.

Frilek før og etter sang og lunsj. 

Babysang/musikksamlingene er i hovedsak tilpasset 3-12 mnd, men her prøver vi å tilpasse til de barna som kommer! 

Lik oss gjerne på vår facebookside: Tiller åpen barnehage. Her finnes mer informasjon, sanghefte osv. 

Vel møtt!

Kontakt:

Styrer:          Unni Sørheim                  959 64 868

Assistent:      Mai-Brit Tønnesen         930 33 217

Hvem er vi?

Tiller åpen barnehage eies av Tiller menighet og er et tilbud til alle barn i alderen 0-3 år i følge med en voksen (praktikant, tante, bestemor, mor, far). Alle er velkommen til de tider, på de dager man ønsker innenfor barnehagens åpningstid.

Barnehagen har særlige bestemmelser om tros- eller livssynsformål, noe som gjelder først og fremst i sangstundene der det også brukes sanger med kristent innhold.

Hva ønsker vi?

Vi ønsker å gi barna et pedagogisk tilbud hvor vi har ekstra fokus på musikk. Her får også småbarnsfamilier mulighet til å bli kjent med andre i samme situasjon. Hele virksomheten er basert på at de voksne som følger barna, er en del av bemanningen og deltar aktivt i det daglige arbeidet. Sammen vil vi leke, krabbe, lese, tegne, synge og le. Alle bidrar til å skape et åpent og inkluderende miljø for både liten og stor.

Hvorfor ekstra fokus på musikk?

I Tiller åpen barnehage har vi et hovedfokus på sang og musikk.

Babysang og musikksamlingen er i utgangspunktet ca. 15-30 min. I starten er samlingene noe kortere og øker i lengde etter hvert som foreldre og barn blir trygge på situasjonen. Oppmøte og dagsformen hos store og små bestemmer også hvordan samlingen blir.

Vi synger både kjente og mindre kjente sanger. Det vil være kristne barnesanger og en god del tradisjonsstoff, både av sanger og regler. Noen av sangene oppfordrer til bevegelser, dans og aktivitet, mens annet er til for å lytte og hvile.

Barn reagerer sterkere på hvordan en ting sies, enn hva som blir sagt. Gjennom stemmen bruker vi forskjellig dynamikk, rytme, tonehøyde og tempo som er musikalske elementer som barnet er følsomme på. Det er viktig å huske på at for ditt barn er mor og fars stemme den aller vakreste! Gjennom musikksamlingene ønsker vi at du som voksenperson skal kommunisere med barnet ditt ved hjelp av musikk og at dere skal bli inspirert til å bruke sang og dans hjemme i hverdagen.