Hellig liv - på sporet av vår menneskelighet. Bli med på workshop i fastetiden

Hvordan er kristen tro og praksis en ressurs for livet i dag? Kurs og workshop i Strinda kirke onsdager i fastetiden med oppstart 14. februar kl. 19.30

Tro som modning, mening og medmenneskelighet er tema seks onsdager på rad under fastetiden i Strinda prosti. Bli med på en spennende og læringsrik workshop onsdager kl 19.30 - 21.30 i Strinda kirke.

Tidligere erkebiskop Rowan Williams bok danner utgangspunkt for kurset. Det er ikke nødvendig å lese boka, men den gir et godt grunnlag for dem som på egen hånd vil jobbe med stoffet. Williams forener teologi og spiritualitet, samfunnsengasjement og kirkeliv, søkende åpenhet og tradisjon, kontemplativ bønn og fellesskap.

Kurset er mer workshop enn oppskrifter. Mange vil ha glede av samtalene etter innledningene. Noen liker best å tenke videre på egen hånd. Børre Rindal, kapellan i Strinda og Berg menigheter, innleder. 

Onsdag 14. februar
Hvor begynner vandringen? Om sårbarhet, kropp og Bibellesning. (Kapittel 1-3 i boka)

Onsdag 21. februar
Vekstbetingelser for hellig liv. Klosteret og byen. Seksualitet og spiritualitet. (Kapittel 4-6 i boka)

Onsdag 28. februar
Bønn og kontemplasjon. Forholdet mellom kontemplasjon og misjon. Ikoner og bønn.(Kapittel 7- 8 i boka)                                                     

Onsdag 7. mars:
Teresa av Avila. Teresa: Skriften og Nattverden. (Kapittel 9-11 i boka)

Onsdag 14. mars
Hva slags kunnskap?  Julian av Norwich, og om å kjenne seg selv. (Kapittel 12-13 i boka)

Onsdag 21.mars
Tilbakeblikk. Hva har blitt viktig underveis?

Alle onsdagene er det fastegudstjeneste i Strinda kirke fra kl. 19.00 -19.30. Kirken er åpen hver onsdag fra 17.30. Meditasjonsmusikk mellom kl. 18.15 -18.50.

Alle kveldene er todelte. Først innledning med anledning til spørsmål. Deretter «frivillig» gruppesamtale.

Det er helt ok å få med seg enkeltkvelder. De færreste kan hver onsdag. Vi serverer kaffe/te/frukt/kjeks.
(Alltid morsomt – men langt fra nødvendig- om du sier fra at du blir med)

Har du spørsmål, se kontaktinfo under.

 

Kontaktinformasjon for Kirkelig fellesråd i Trondheim

Besøks- og leveringsadresse:
Munkegata 6, Trondheim

Post- og fakturaadresse:
Kirkelig fellesråd i Trondheim,
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim
E-postadresse:
post.trondheim@kirken.no

Hjemmeside: www.kirken.no/trondheim

Org.nr. 976 998 294

Åpningstider:
Mand. - fred. 08.30 -15.00
Felles sentralbord: Tlf. 994 36 000
Åpent mand., onsd., torsd. og fred. kl. 08.30 - 14.30
og tirsd. kl. 08.30 -13.30