Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Hva innebærer det å følge Jesus?

Ranheim menighetsråd arrangerer en kollokvieserie (7 kvelder) der man går gjennom Dietrich Bonhoeffers bok "Etterfølgelse”. Møtene er åpen for deltakelse fra interesserte i hele byen.

Syv torsdagskvelder går vi gjennom boka til Bonhoeffer, som foreligger på norsk (utgitt i 2010). Møtene foregår i kirkestuen/sakristiet i Ranheim kirke kl. 19.30-21. Datoer er: 6.sep, 20.sep, 4.okt, 25.okt, 1. nov, 15. nov og 29.nov.

Påmelding til Erik Dahl (tlf: 901 64 239)

Diterich Bonhoffer (1906-45) var en av det tjuende århundrets skarpeste teologer, og hans tanker anses like aktuelle i dag som for 80 år siden. Bonhoeffer kjempet mot nazismen ut fra en kristen overbevisning. Han ble henrettet 9. april 1945.

Boka "Etterfølgelse" ("Nachfolge") kom i 1937 og regnes som hans meste sentrale verk. Det dreier seg om om etterfølgelse av Jesus- om å være hans disipler idag. Bonhoffer tar et oppgjør med "billig nåde"- en lettvint form for kristendom som preger den vestlige verden. Han spør hvordan man kan være Jesu disppel i vår moderne tid og peker på at det er fullt mulig, men at det krever både tro og lydighet mot kallet.

Arrangør: Ranheim menighetsråd

Kontaktinformasjon for Kirkelig fellesråd i Trondheim

Besøks- og leveringsadresse:
Munkegata 6, Trondheim

Post- og fakturaadresse:
Kirkelig fellesråd i Trondheim,
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim
E-postadresse:
post.trondheim@kirken.no

Hjemmeside: www.kirken.no/trondheim

Org.nr. 976 998 294

Åpningstider:
Mand. - fred. 08.30 -15.00
Felles sentralbord: Tlf. 994 36 000
Åpent mand., onsd., torsd. og fred. kl. 08.30 - 14.30
og tirsd. kl. 08.30 -13.30