Kirkeverge og administrasjon - Kontaktinformasjon

Postadresse

Kirkelig fellesråd i Trondheim, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim

Besøksadresse

Munkegata 6,

Kontaktinformasjon

Telefon: 994 36 000 https://kirken.no/trondheim

Personer

 • KIRKEVERGE og ADMINISTRATIV LEDELSE
 • Kirkeverge

  Kjell Inge Nordgård 905 41 832 kn623@kirken.no
 • Avdelingsleder økonomi og administrasjon

  Lena Kongsrud 911 32 969 lk778@kirken.no
 • Avdelingsleder kirkegårder og gravlunder

  Trygve Jensen 908 12 463 tj545@kirken.no
 • Avdelingsleder bygg og eiendom

  Arne-Ingolf Norwich 901 41 250 an688@kirken.no
 • Organisasjons- og personalrådgiver. Kontakt fagforeninger, HMS. Møtesekretær: Arbeidsmiljø- og Adm.utvalgene.

  Arne Lauvås 934 66 900 al936@kirken.no
 • Avdelingsleder Strinda sone

  Jarle Jacobsen 476 12 766 jj338@kirken.no
 • Avdelingsleder Domprostiet sone

  Inger Helen Nygård 928 10 420 in472@kirken.no
 • Avdelingsleder Heimdal og Byåsen soner

  Lars Dagfinn (Lasse) Lossius 979 63 110 ll297@kirken.no
 • Administrasjonskonsulent. Strinda sone

  Tone Varang 970 06594 tv363@kirken.no
 • Administrasjonskonsulent. Domprostiet sone

  Jørund Hølaas 959 21 193 jh675@kirken.no
 • Administrasjonskonsulent. Heimdal og Byåsen soner

  Torill Godø 916 36 260 tg742@kirken.no
 • Avdelingsleder. Prosjektarbeid.

  Lise Andersen Wiseth 909 73 215 lw556@kirken.no
 • Kommunikasjon
 • Kommunikasjonsrådgiver

  Yngvil Bjellaanes 926 55 411 yb849@kirken.no
 • Servicekontor, arkiv og gravferdsbestilling
 • Avdelingsleder økonomi og administrasjon

  Lena Kongsrud 911 32 969 lk778@kirken.no
 • Konsulent. Koordinator Servicekontoret, saksbeh. gravplassforvaltning, kontakt for Agrando- og Ecclesia-produktene.

  Arve Nervik 456 19 827 an575@kirken.no
 • Konsulent. Sentralbord, henvendelser ang. gravplass, dåp, vigsel og gravferd.

  Anne Bjørgum 994 36 000 post.trondheim@kirken.no
 • Konsulent. Sentralbord, henvendelser ang. gravplass, dåp, vigsel, gravferd og gravstellavtaler.

  Vigdis Aasved 994 36 000 post.trondheim@kirken.no
 • Konsulent. Sentralbord, henvendelser ang. gravplass, dåp, vigsel og gravferd.

  Hilde Maria Håpnes 994 36 000 post.trondheim@kirken.no
 • Konsulent. Sentralbord, postbehandling, henvendelser ang. dåp og vigsel.

  Eva Bølviken 994 36 000 post.trondheim@kirken.no
 • Konsulent. Sentralbord, henvendelser ang. gravplass, dåp, vigsel og gravferd.

  Rannveig Naustvoll 994 36 000 post.trondheim@kirken.no
 • Konsulent. Fagansvarlig for post og arkiv. Sentralbord

  Lillian Barseth 951 50 392 lb565@kirken.no
 • Konsulent. Post, arkiv, sentralbord, saksbehandler for kirkevergen og møtesekretær for Fellsrådet og dets Arbeidsutvalg

  Bjørn Borge 920 94 240 bb947@kirken.no
 • Økonomi, regnskap, lønn og IKT
 • Konsulent. Fagansvar for drifts- og investeringsregnskap for Fellesrådet.

  John Bårdset 468 44 086 jb698@kirken.no
 • Rådgiver. Fagansvar innen økonomi og regnskap, innkjøpssystemer, forsikring og internkontrollsystemer.

  Anita Øien Helmersen 993 52 344 ao559@kirken.no
 • Konsulent. Faglig ansvarlig for menighetsregnskap.

  Ingrid Karlgård Moxness 975 88 304 menighetsregnskap.trondheim@kirken.no
 • Konsulent. Menighetsregnskap særlig ansvar inn mot NDVF-menighet.

  Torbjørn Dybsland 948 58 811 menighetsregnskap.trondheim@kirken.no
 • Konsulent. Faglig ansvarlig for lønn, sykmeldinger og refusjoner.

  Anne-Karin Hegvold 469 29 254 ah498@kirken.no
 • Kirkepartner Servicedesk vår primære brukerstøtte

  Brukerstøtte på IKT 23 08 15 40 servicedesk@kirkepartner.no
 • IKT
 • Konsulent. Faglig IKT-ansvarlig.

  Rune Johansen 920 29 570 rj458@kirken.no
 • Bygg- og eiendomsavdeling
 • Vaktelefon for bistand ved prekære situasjoner i bygg.

  Til bruk i tidsrommet kl. 16.00 - 07.30 samt 24 t vakttelefon i helger. 468 17 490
 • Avdelingsleder bygg og eiendom

  Arne-Ingolf Norwich 901 41 250 an688@kirken.no
 • Driftsleder for bygg

  Bjørn Øyangen 456 19 820 bo593@kirken.no
 • Drift- og vedlikeholdsarbeider for bygg

  Vitali Linevski 953 35 931 vl924@kirken.no
 • Drifts- og vedlikeholdsarbeider for bygg

  Arne Mårnes 979 55 548 am393@kirken.no
 • Prosjektleder. Eiendom, gravplassanlegg og bygg

  Torhild Hovdenak 456 19 802 th563@kirken.no
 • Prosjektleder. Bygg

  Frode Blomlie 908 81 432 fb733@kirken.no
 • Prosjektleder. Bygg

  Nils Jørgen Brå 932 30 642 nb993@kirken.no
 • Prosjektleder. Utvidelser av eksisterende og anlegging av nye gravplassanlegg samt bygg

  Kristian Svardal 416 43 185 ks354@kirken.no
 • Prosjektleder. Utvidelser av eksisterende og anlegging av nye gravplassanlegg samt bygg

  Borgar Flønes 954 08 587 bf687@kirken.no
 • Prosjektleder. Eiendom, gravplassanlegg og bygg

  Helene Dillner Simancas 952 12 155 hs944@kirken.no
 • 468 17 490. Vakttelefon ved prekære situasjoner i bygg utenfor ordinær arbeidstid.

 • Munkegata 6

  Trondheim Foto:Google maps Les mer om bygget