Konfirmasjon

Hvert år inviteres alle som går i 9.klasse til å følge et opplegg som fører til konfirmasjon. I Trysil er det konfirmasjon omkring pinse hvert år. Opplegget inneholder helgesamlinger, deltakelse på ulike gudstjenester og leir for alle konfirmantene.

Ordet konfirmasjon kommer av det latinske verbet confirmare, som betyr å styrke, bekrefte, stadfeste eller «å gjøre sterk». Konfirmasjon er en gammel tradisjon som har markert overgangen fra barn til voksen. I dag er det å være ungdom en egen tid som skal få rom, også i kirken.

Den norske kirkes ordning for konfirmasjon er i dag en forbønnshandling med bekreftelse av den enkelte og påminnelse av Guds løfter ved dåpen. Å være døpt er en forutsetning for å delta i selve konfirmasjonsgudstjenesten, men alle kan delta i konfirmasjonstiden i Den norske kirke. Konfirmasjon og dåp henger sammen. Derfor blir mange unge døpt i løpet av konfirmasjonstiden.

Konfirmant 2021

Alle som begynner i 9. klasse høsten 2020 kan melde seg til konfirmasjon.

Les mer