BabySang 2017

Babysang startet opp igjen 19. januar

BABYSANG

Første Babysang på nyåret var 19. januar.

resterende datoer for våren er:

16.mars
6.april
20.april

På babysang deler vi sang- og musikkglede i et varmt fellesskap. Musikken stimulerer sansene og er en viktig kommunikasjonsform mellom liten og stor.

Det serveres enkel lunsj på samlingene.

Babysang er gratis, men det koster kr 20,- for lunsj pr gang.

Sted: Våk Misjonshus

Tid: Annenhver torsdag fra kl. 10.00-11.45

Alder: 0-1 år

Påmelding innen 1.sept kateket@vpgo.net

Har du spørsmål? Kontakt Eileen Ulseth 98069818

Håper vi ses på babysang! Hjertelig velkommen!

Hilsen Våler og Svinndal Menigheter v/Eileen Ulseth

 

Kontaktinformasjon for Våler fellesråd

Bergskrenten 12, 1592 Våler. 

Menighetsfullmektig har normalt kontortid
Tirsdager 08:30 - 14:30
onsdager 08:30 - 15:00
fredager 08:30 - 16:00
Andre besøkstider etter avtale.

Telefon sentralbord: 69 28 88 30
Epost: menfullm@vpgo.net