BabySang våren 2018

Babysang startet opp igjen etter påske torsdag 5.april

BABYSANG

arrangeres torsdager kl. 10.00 - 11.30 på Våk misjonshus.

På babysang deler vi sang- og musikkglede i et varmt fellesskap. Musikken stimulerer sansene og er en viktig kommunikasjonsform mellom liten og stor.

Det serveres enkel lunsj på samlingene.

Babysang er gratis, men det koster kr 20,- for lunsj pr gang.

Sted: Våk Misjonshus

Øbrige datoer for våren er:

19. april
3.mai
24.mai
7,jujni
21.juni

Alder: 0-1 år

Påmelding / spørsmål kontakt kirkeverge@vpgo.net

Håper vi ses på babysang! Hjertelig velkommen!

Hilsen Våler og Svinndal Menigheter

 

Kontaktinformasjon for Våler fellesråd

Bergskrenten 12, 1592 Våler. 

Sekretæren har kontortid
Tirsdager 08:00 - 12:00
onsdager 08:00 - 15:30
fredager 08:00 - 15:30
Kontoret er bemannet utover dette.

Telefon sentralbord: 69 28 88 30
Epost: kirkekontoret@vpgo.net