Velkommen til årets FRIVILLIGFEST

På Herredshuset TORSDAG 16.november Kl. 19:00

Velkommen til årets frivilligfest!

Hyggelig samvær, andakt, allsang, god mat, kaker og kaffe i tillegg til det vi ikke har helt på plass ennå.  Vi avslutter i år som ifjor, med en stemningsfull musikalsk avslutning i Våler kirke.

Meld deg på til kirkekontoret!

Kontaktinformasjon for Våler fellesråd

Bergskrenten 12, 1592 Våler. 

Menighetsfullmektig har normalt kontortid
Tirsdager 08:30 - 14:30
onsdager 08:30 - 15:30
fredager 08:30 - 16:00
Andre besøkstider etter avtale.

Telefon sentralbord: 69 28 88 30
Epost: menfullm@vpgo.net