Velkommen til årets FRIVILLIGFEST

På Herredshuset TORSDAG 16.november Kl. 19:00

Velkommen til årets frivilligfest!

Hyggelig samvær, andakt, allsang, god mat, kaker og kaffe i tillegg til det vi ikke har helt på plass ennå.  Vi avslutter i år som ifjor, med en stemningsfull musikalsk avslutning i Våler kirke.

Meld deg på til kirkekontoret!

Kontaktinformasjon for Våler fellesråd

Bergskrenten 12, 1592 Våler. 

Sekretæren har kontortid
Tirsdager 08:00 - 12:00
onsdager 08:00 - 15:30
fredager 08:00 - 15:30
Kontoret er bemannet utover dette.

Telefon sentralbord: 69 28 88 30
Epost: kirkekontoret@vpgo.net