Nye gravplassvedtekter

Kirkekontoret informerer:

Det er utarbeidet nye Gravplassvedtekter for kirkegårdene i Våler og Svinndal. Disse trådte i kraft i oktober. Du kan laste ned vedtektene ved å bruke linken nederst på siden, eller du kan få dem i trykt form ved henvendelse til kirkekontoret.

 

Kontaktinformasjon for Våler fellesråd

Bergskrenten 12, 1592 Våler. 

Menighetsfullmektig har normalt kontortid
Tirsdager 08:30 - 14:30
onsdager 08:30 - 15:30
fredager 08:30 - 16:00
Andre besøkstider etter avtale.

Telefon sentralbord: 69 28 88 30
Epost: menfullm@vpgo.net