MENIGHETSMØTE i VÅLER 15.oktober

umiddelbart etter gudstjenesten

Etter gudstjenesten (kirkekaffen) i VÅLER KIRKE 15.oktober avholdes det Menighetsmøte.  Du kan lese mer om sakene i siste nummer av menighetsbladet (som du også finner her på nettsiden vår.)

HAR DU STERKE MENINGER om gudstjenestens form og innhold er det viktig at du setter av tid til dette møtet, slik at dine meninger kan bli hørt.  Det vil bli orientert om Fader Vår, hvor det er ønskelig å gå over til ny form, samt plasseringen av Dåpen.  Det vil bli votert over om vi skal gå over til den gamle liturgiske musikken fra 1977, altså den som benyttes i Svinndal.  Kirkerådet har besluttet at alle menigheter må gå over til ny messemusikk, men ett av alternative er identisk med det gamle fra 1977, og vi kan således gjøre dette valget allerede nå om det er flertall for det.  Kom å si din mening!

Kontaktinformasjon for Våler fellesråd

Bergskrenten 12, 1592 Våler. 

Menighetsfullmektig har normalt kontortid
Tirsdager 08:30 - 14:30
onsdager 08:30 - 15:30
fredager 08:30 - 16:00
Andre besøkstider etter avtale.

Telefon sentralbord: 69 28 88 30
Epost: menfullm@vpgo.net