Velkommen til gudstjeneste i Svinndal kirke 22.oktober

HØSTTAKKEFEST

Liturg er sogneprest Sture Jenssen og Frank sitter på orgelkrakken.  Det pyntes til høsttakkefest. og det serveres kirkekaffe ved bygdekvinnelaget. 4H deltar i gudstjenesten.

SALMER 22. OKTOBER

297
591
298
290
-------------
312
162
280

Kontaktinformasjon for Våler fellesråd

Bergskrenten 12, 1592 Våler. 

Menighetsfullmektig har normalt kontortid
Tirsdager 08:30 - 14:30
onsdager 08:30 - 15:30
fredager 08:30 - 16:00
Andre besøkstider etter avtale.

Telefon sentralbord: 69 28 88 30
Epost: menfullm@vpgo.net