Velkommen til lysgudstjeneste i Svinndal kirke 10.desember Kl.15:00

JULEGRANTENNING

Liturg er sogneprest Sture Jenssen.  Korpset spiller.  MERK TIDEN!

Kontaktinformasjon for Våler fellesråd

Bergskrenten 12, 1592 Våler. 

Menighetsfullmektig har normalt kontortid
Tirsdager 08:30 - 14:30
onsdager 08:30 - 15:30
fredager 08:30 - 16:00
Andre besøkstider etter avtale.

Telefon sentralbord: 69 28 88 30
Epost: menfullm@vpgo.net