Velkommen til gudstjeneste i Våler kirke 20.august

KL. 11:00

Sogneprest i Moss Anders Leknes.  Frank sitter på orgelkrakken. Det er 1 dåp og nattverd.

Dagens salmer: 

Kontaktinformasjon for Våler fellesråd

Bergskrenten 12, 1592 Våler. 

Menighetsfullmektig har normalt kontortid
Tirsdager 08:30 - 14:30
onsdager 08:30 - 15:30
fredager 08:30 - 16:00
Andre besøkstider etter avtale.

Telefon sentralbord: 69 28 88 30
Epost: menfullm@vpgo.net