Velkommen til gudstjeneste i Svinndal kirke 22.april

4.søndag i påsketiden

Liturg er Sture Jenssen. Frank sitter på orgelkrakken. 

SALMER TIL SØNDAG 22.APRIL - SVINNDAL KIRKE Kl.11:00:


297
319
977.6
--------
207
620
312

Kontaktinformasjon for Våler fellesråd

Bergskrenten 12, 1592 Våler. 

Sekretæren har kontortid
Tirsdager 08:00 - 12:00
onsdager 08:00 - 15:30
fredager 08:00 - 15:30
Kontoret er bemannet utover dette.

Telefon sentralbord: 69 28 88 30
Epost: kirkekontoret@vpgo.net