Velkommen til gudstjeneste i Svinndal 23.april

HUSK MENIGHETENES ÅRSMØTE UMIDDELBART ETTER GUDSTJENESTEN

Liturg er sogneprest Sture Jenssen.  Thale synger velsignelsen sammen med Frank på pianoet. Utdeling av bok til 5.klassingene.  Det er både dåp og nattverd. Rett etter gudstjenesten er det MENIGHETENES ÅRSMØTE på Klokkergården.  Velkommen!

Kontaktinformasjon for Våler fellesråd

Bergskrenten 12, 1592 Våler. 

Menighetsfullmektig har normalt kontortid
Tirsdager 08:30 - 14:30
onsdager 08:30 - 15:00
fredager 08:30 - 16:00
Andre besøkstider etter avtale.

Telefon sentralbord: 69 28 88 30
Epost: menfullm@vpgo.net