Velkommen til gudstjeneste i Svinndal kirke 21.mai

Liturg er Svein Kasin. Frank sitter på orgelkrakken. Ett barn skal døpes og det er nattverd. Velkommen!

Søndagens salmer:(kommer fredag)

Kontaktinformasjon for Våler fellesråd

Bergskrenten 12, 1592 Våler. 

Menighetsfullmektig har normalt kontortid
Tirsdager 08:30 - 14:30
onsdager 08:30 - 15:00
fredager 08:30 - 16:00
Andre besøkstider etter avtale.

Telefon sentralbord: 69 28 88 30
Epost: menfullm@vpgo.net