Velkommen til gudstjeneste i Våler kirke 25.februar

2. søndag i fastetiden

Liturg er prost Trond Tveit Selvik.  Frank sitter på orgelkrakken. 1 barn skal bæres til dåpen.

108
591, 1-3
591, 4-5
416
977.4
---------------
312
980.1
614
117

Kontaktinformasjon for Våler fellesråd

Bergskrenten 12, 1592 Våler. 

Menighetsfullmektig har normalt kontortid
Tirsdager 08:30 - 14:30
onsdager 08:30 - 15:30
fredager 08:30 - 16:00
Andre besøkstider etter avtale.

Telefon sentralbord: 69 28 88 30
Epost: menfullm@vpgo.net