Velkommen til gudstjeneste i Våler kirke 25.juni

Liturg er sogneprest i Moss, Anders Leknes. Det er Dåp og nattverd. Frank sitter på orgelkrakken. 

Søndagens salmer:

845 - Så grønn en drakt
582 - Milde Jesus
699 - Hører du den hemmelige sangen
--------------
739 - Nå øyner vi lyset
611 - Du ber oss til ditt alterbord
308 - Nå la oss takke Gud

VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTE!

Kontaktinformasjon for Våler fellesråd

Bergskrenten 12, 1592 Våler. 

Menighetsfullmektig har normalt kontortid
Tirsdager 08:30 - 14:30
onsdager 08:30 - 15:00
fredager 08:30 - 16:00
Andre besøkstider etter avtale.

Telefon sentralbord: 69 28 88 30
Epost: menfullm@vpgo.net