Gravferd

Ved et dødsfall må de etterlatte ta mange avgjørelser av praktisk, økonomisk og juridisk karakter. Det anbefales å ta kontakt med et begravelsesbyrå tidlig, som i samarbeid med kirkekontoret, vil bistå profesjonelt med praktiske oppgaver og sette en ønsket ramme rundt gravferden.

Ved et dødsfall, anbefaler vi de pårørende å først ta kontakt med et begravelsesbyrå, som hjelper til med planleggingen av gravferden. Begravelsesbyrået tar kontakt med kirkekontoret for å avtale tidspunkt for gravferden.

I våre menigheter er tidspunktene for gravferd: Tirsdag, torsdag og fredag kl. 10.30 eller kl. 13.00. Når tidspunktet er avklart, vil man også få vite hvilken prest og organist som har tjeneste. Presten vil så ta kontakt med familien og avtale et tidspunkt for en samtale.