Kirkevalget: Rom for engasjement

Hva slags kirke vil du ha? Den norske kirke ønsker at kirkens medlemmer skal kunne si sin mening og være med på å svare på det spørsmålet. Derfor arrangeres demokratiske valg til besluttende organer hvert fjerde år.

Det skjer samtidig med kommunevalget, i nærliggende lokaler, for å gjøre det så enkelt som mulig. Kirkens aldersgrense for å stemme er 15 år, og ikke 18, som i offentlige valg. Alle stemmeberettigede får et valgkort i posten, sammen med en liten brosjyre om kirken og valget.

Samfunnet vårt er i store endringer. På det religiøse området betyr det større mangfold, økt frihet og mange valgmuligheter. Midt i dette endringsbildet ønsker Den norske kirke, som landets største trossamfunn, å være aktivt til stede i folks liv og hverdag.

Ditt valg

Kirkevalget er todelt: Du velger medlemmer til menighetsrådet i kirken der du bor. Sammen med prest og andre ansatte har menighetsrådet ansvaret for å legge strategier og organisere aktiviteter knyttet til kirkens tjenester. De fleste steder er menighetsrådsvalget et personvalg ut fra en liste, der du kan stemme frem folk du tror vil gjøre en god jobb for kirken lokalt. Valget til menighetsråd innebærer også et indirekte valg til kirkelig fellesråd i kommunen. I tillegg velger du medlemmer til bispedømmeråd, som også utgjør Kirkemøtet, kirkens øverste representative organ.

På bispedømmenivå er det i år flere lister å velge blant: Nominasjonskomitéen i alle bispedømmer og Åpen folkekirke stiller lister i alle bispedømmer, mens Bønnelista stiller lister i ni. Mens de to siste listenes kandidater samler seg rundt hvert sitt program, består den første listen av kandidater med ulike synspunkter på hva som er viktig for kirken. Listene har ulik profil og ønsker ulike veivalg, men kandidatene har dette felles: Et stort engasjement for en levende kirke, som de ønsker skal spille en aktiv rolle i små og store lokalsamfunn. Gjennom arbeidet i disse rådene bidrar kirken til mer inkluderende lokalmiljø, bedre oppvekstsvilkår og et varmere samfunn. Du finner mer informasjon om kirkevalget på valgkortet.

De 12.000 som i september blir valgt inn i kirkens ca 1100 menighetsråd og 11 bispedømmeråd, skal de neste fire årene bidra til at kirken der du bor, har åpne dører og gode tjenestetilbud og har rom for deg. De skal medvirke til at mennesker i alle livsfaser møter en kirke som viser omsorg, formidler nåde og utfordrer til nestekjærlighet.

Feil i registeret

Ved siste kirkevalg i 2015 ble det sendt ut 3.1 millioner valgkort til stemmeberettigede medlemmer. Dessverre var 2.800 brev feilsendt. Dette er ikke et stort antall i seg selv, men likevel svært beklagelig for de som opplevde det.

Vi har jobbet mye med å sikre kvalitet i medlemsregisteret. I 2016 lanserte vi en elektronisk selvbetjeningsløsning. Det er nå enkelt å sjekke sin medlemsstatus, og melde seg inn- eller ut. De siste tre årene har 72.173 meldt seg ut og 7.743 har meldt seg inn. I tillegg kommer 92.006 personer som er blitt medlem gjennom dåp.

Vil noen også i år oppleve å få et feilsendt valgkort? Svaret er dessverre mest sannsynlig ja, og vi vil allerede nå beklage overfor de som eventuelt vil oppleve dette. Stortinget valgte for 20 år siden å legge Folkeregisteret til grunn for opprettelsen av kirkens medlemsregister. Stortinget mente at det var enklere, og forsvarlig å slette alle som ikke var medlemmer – i stedet for å opprette et register på bakgrunn av kirkebøkenes informasjon om døpte. Denne metoden ville vært utenkelig i dag. I tiden som har gått, har andre tros- og livssynssamfunn bidratt med informasjon om egne medlemmer for å forbedre Den norske kirkes medlemsregister. Derfor forstår vi at tålegrensen for eventuelle fortsatte feil i vårt register, er lav.

Kirken har også hatt egne «ryddeaksjoner» der flere tusen feiloppførte er blitt fjernet. Utsendelse av valgkort er en av få muligheter for kirken til å ha direkte kontakt med alle medlemmer. Det er også en viktig måte å sikre et så korrekt register som mulig. Likevel kan det fortsatt finnes feil. De som opplever å få et valgkort de ikke skal ha, bør derfor melde fra eller bruke selvbetjeningsløsningen, slik at feil kan rettes opp.

Gi din stemme!

Kirkevalget står for døren. Du kan delta i valget 8. og 9. september, og mellom 10. august og 6. september kan du mange steder også forhåndsstemme. Dersom du bor eller oppholder deg et annet sted enn der du er registrert, kan du forhåndsstemme frem til 2.september. Dette skjer i hovedsak i åpningstiden ved de lokale kirkekontorene, og informasjon gis i lokalaviser, på menighetens nettsider og på kirken.no.

Den norske kirke har rom for ditt engasjement, enten du bruker kirken ofte eller sjelden. Vi vil være synlig til stede for folk, både medlemmer og andre.

Vær med på å påvirke - gi din stemme!

 

Denne kronikken stod på trykk i VG tirsdag 30. juli og er skrevet av Helga Haugland Byfuglien, preses i Bispemøtet, Kristin Gunleiksrud Raaum, leder i Kirkerådet og Ingrid Vad Nilsen, direktør i Kirkerådets sekretariat

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på "Oppdater samtykke". Evt. klikk på "Godta alle cookies" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"