Gravplassmyndigheten og gravferdsbyråene

Gravferdsbyråene er ikke offentlige organer. Det er ikke pålagt å bruke gravferdsbyrå, og gravferdsbyråene nevnes ikke i gravferdsregelverket.

I praksis gir gravferdsbyråene de etterlatte mye informasjon om gravferd, herunder kremasjon og gravlegging, og graver. Det er viktig at byråene er godt oppdatert på gravplassrutinene og -reglene i kommunen. Eksempelvis vil det kunne være nyttig at gravferdsbyråene har oppdaterte oversikter over hvor graver tildeles på de forskjellige gravplassene, slik at etterlatte tidlig vil kunne se hvor det er aktuelt å få tildelt grav dersom ikke festegrav skal benyttes. Det er også en rekke andre temaer som de etterlatte bør bli informert om, slik som eksempelvis hva det innebærer å være fester av / ansvarlig for en grav og hva det innebærer å velge anonym grav og hva minnelunder er.

Gravplassmyndigheten bør ha en god dialog med gravferdsbyråene og innarbeidede rutiner for samhandling. Det kan være hensiktsmessig at gravplassmyndigheten har fellesmøter med gravferdsbyråene som opererer i kommunen med jevne mellomrom.

Det er viktig at gravplassmyndigheten har gode og oppdaterte nettsider slik at byråene kan hente ut korrekt informasjon til enhver tid.

Teksten er oppdatert per 18. mai 2020.

Kontaktinformasjon for Gravplassrådgiver
Redaktør: Åse Skrøvset

Saksbehandler på veileder: Kristian Døvik

Denne gravplassveilederen gjelder nasjonalt. Det kan være avvikende, lovlig forankrede regler (etter eksempelvis forskriftsdispensasjon) som fremgår blant annet av lokale gravplassvedtekter.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan være spesielle forhold i konkrete saker som gjør at det generelle som omtales i denne gravplassveilederen ikke gjelder.

Vær oppmerksom på hvor i strukturen en tekst har sin omtale. At teksten ikke omtaler et tema, kan ha sin bakgrunn i at temaet ikke er relevant for den delen av veilederen hvor leseren er.

Veilederen dekker temaer som handler om anlegg, drift og forvaltning av gravplass først og fremst vurdert opp mot gravferdsloven.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 958 78 444

Send ikke sensitive / personlige opplysninger eller personnummer til Gravplassrådgiver per e-post. Gravplassrådgiver kan heller ikke sende samme type opplysninger per e-post.

Vi er som utgangspunkt underlagt forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og personopplysningsloven.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven. Den som ønsker det, kan be om innsyn i saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til Gravplassrådgiver med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra Gravplassrådgiver føres opp.

Følgende opplysninger går som hovedregel frem av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen skal imidlertid alltid bli ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"