Informasjon

Gravplasser er en innbyggerrettet tjeneste. Derfor bør gravplassmyndigheten ha oppdatert og tilgjengelig informasjon om temaer som er relevante for deres brukere. Som regel er temaet gravplassforvaltning en del av en nettside eller nettplattform som omhandler flere temaer. I slike tilfeller er det viktig at brukerne kan finne fram. Først og fremst er dette viktig der gravplassmyndigheten utføres av kirkelig fellesråd i og med at forvaltningen utføres overfor alle uavhengig av tro og livssyn. Også ved gravplassforvaltning i kommunal regi, anbefaler vi at tematikken behandles separat. Videre anbefaler vi at informasjonen om gravplass er lett identifiserbar. Tematikken bør omtales som "gravplass".

Ulempen med å distribuere fysiske brosjyrer el., er at de ofte vil bli utdaterte. Anbefalingen er derfor i størst mulig å grad å legge slike på gravplassmyndighetens hjemmeside slik at oppdaterte versjoner kan hentes ut til enhver tid.

Vi anbefaler at gravplassvedtektene legges lett tilgjengelig på gravplassmyndighetens og kommunens nettsider. 

Teksten er oppdatert per 14. mai 2020.

Kontaktinformasjon for Gravplassrådgiver
Redaktør: Åse Skrøvset

Saksbehandler på veileder: Kristian Døvik

Denne gravplassveilederen gjelder nasjonalt. Det kan være avvikende, lovlig forankrede regler (etter eksempelvis forskriftsdispensasjon) som fremgår blant annet av lokale gravplassvedtekter.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan være spesielle forhold i konkrete saker som gjør at det generelle som omtales i denne gravplassveilederen ikke gjelder.

Vær oppmerksom på hvor i strukturen en tekst har sin omtale. At teksten ikke omtaler et tema, kan ha sin bakgrunn i at temaet ikke er relevant for den delen av veilederen hvor leseren er.

Veilederen dekker temaer som handler om anlegg, drift og forvaltning av gravplass først og fremst vurdert opp mot gravferdsloven.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 958 78 444

Send ikke sensitive / personlige opplysninger eller personnummer til Gravplassrådgiver per e-post. Gravplassrådgiver kan heller ikke sende samme type opplysninger per e-post.

Vi er som utgangspunkt underlagt forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og personopplysningsloven.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven. Den som ønsker det, kan be om innsyn i saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til Gravplassrådgiver med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra Gravplassrådgiver føres opp.

Følgende opplysninger går som hovedregel frem av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen skal imidlertid alltid bli ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"