Gravplassveileder - generell del

Her forklares hva som inngår i gravplassveilederens generelle del. Nederst er lenker til selve veiledningen.

I denne veilederens generelle del inngår i hovedsak to typer av informasjon. For det første omtales de sentrale lovene forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og personopplysningsloven. For det andre behandles en rekke temaer som gis en overordnet omtale. Eksempler er krigsgraver, private gravsteder, trossamfunnsgravplasser, håndtering av aborterte fostre og dødfødte, og annet. Her berøres også gravferdsregelverket helt overordnet, gravregisteret og økonomien for lokal gravplassmyndighet.

Vi skiller i denne gravplassveilederen mellom lokal og regional gravplassmyndighet. Med lokal gravplassmyndighet sikter vi til kirkelig fellesråd, alternativt kommunen der ansvaret er overført dit etter avtale. Med regional gravplassmyndighet siktes det til bispedømmerådet, alternativt fylkesmannen ved kommunal forvaltning.

Gjennomgangen av lovverk gjøres med sikte på spørsmål som har å gjøre med anlegg, drift og forvaltning av gravplasser.

Teksten er oppdatert per 8.juni 2020.

Kontaktinformasjon for Gravplassrådgiver
Redaktør: Åse Skrøvset

Saksbehandler på veileder: Kristian Døvik

Denne gravplassveilederen gjelder nasjonalt. Det kan være avvikende, lovlig forankrede regler (etter eksempelvis forskriftsdispensasjon) som fremgår blant annet av lokale gravplassvedtekter.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan være spesielle forhold i konkrete saker som gjør at det generelle som omtales i denne gravplassveilederen ikke gjelder.

Vær oppmerksom på hvor i strukturen en tekst har sin omtale. At teksten ikke omtaler et tema, kan ha sin bakgrunn i at temaet ikke er relevant for den delen av veilederen hvor leseren er.

Veilederen dekker temaer som handler om anlegg, drift og forvaltning av gravplass først og fremst vurdert opp mot gravferdsloven.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 958 78 444

Send ikke sensitive / personlige opplysninger eller personnummer til Gravplassrådgiver per e-post. Gravplassrådgiver kan heller ikke sende samme type opplysninger per e-post.

Vi er som utgangspunkt underlagt forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og personopplysningsloven.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven. Den som ønsker det, kan be om innsyn i saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til Gravplassrådgiver med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra Gravplassrådgiver føres opp.

Følgende opplysninger går som hovedregel frem av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen skal imidlertid alltid bli ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"