Om gravplassrådgivningen

Gravplassrådgivningen bistår departement og regionale myndigheter (bispedømmeråd/fylkesmenn) i gravplasspørsmål. På dette nettstedet er det også veiledning til lokale gravplassmyndigheter. I boksene (på forsiden) har vi plukket ut tre aktuelle temaer. Se menylinjen for annet innhold.

Dersom du som privatperson har spørsmål knyttet til en grav, må du kontakte den lokale gravplassmyndigheten i din kommune.

Gravplassrådgivningen gir bistand til departementet, bispedømmerådene og fylkesmenn.

Gravplassrådgivningen

  • arbeider med spørsmål knyttet til forvaltning av gravplasser og gravferdslovgivningen.
  • gir bistand til departementet i arbeidet med å forvalte og utvikle gjeldende lov- og regelverk for gravferdssektoren.
  • er rådgiver for bispedømmeråd og fylkesmenn og gir generell veiledning om gravplassforvaltning gjennom konferanser, kurs og annen informasjonsvirksomhet.

Nettsiden du nå er inne på er i stor grad en veileder for lokale gravplassmyndigheter, kirkelig fellesråd eller kommuner, og regionale gravplassmyndigheter, bispedømmeråd eller fylkesmenn.

Hvem er vi?

Åse Skrøvset er rådgiver for gravplassaker og har jobbet som gravplassrådgiver siden 2012. Hun er utdannet landskapsarkitekt fra Norges Landbrukshøgskole (NLH), i dag Universitetet for miljø og biovitenskap  (NMBU). Tidligere har hun jobbet i 15 år som prosjekterende landskapsarkitekt, og har for øvrig bakgrunn fra offentlig forvaltning.

Foto: Henrik Guii-Larsen / Tunsberg bispedømmekontor.

Kristian Døvik er juridisk rådgiver og har jobbet i gravplassrådgivningen siden 2017. Han har i særlig grad arbeidet med å utarbeide denne gravplassveilederen. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Tidligere har han jobbet 6 år i Miljøverndepartementet. Han har også bakgrunn fra et miljøfond og et advokatfirma.

Foto: Henrik Guii-Larsen / Tunsberg bispedømmekontor.

Hvor er vi oranisatorisk plassert?

Gravplassrådgiver er organisatorisk plassert i rettsubjektet Den norske kirke (rDnk), og har besøksadresse ved Tunsberg bispedømmekontor. Barne- og familiedepartementet viser til og henter råd fra Gravplassrådgiver i en del saker. Gravplassrådgiver er omtalt på departementets nettside.

Teksten er oppdatert per 10. juni 2020.

Kontaktinformasjon for Gravplassrådgiver
Redaktør: Åse Skrøvset

Saksbehandler på veileder: Kristian Døvik

Denne gravplassveilederen gjelder nasjonalt. Det kan være avvikende, lovlig forankrede regler (etter eksempelvis forskriftsdispensasjon) som fremgår blant annet av lokale gravplassvedtekter.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan være spesielle forhold i konkrete saker som gjør at det generelle som omtales i denne gravplassveilederen ikke gjelder.

Vær oppmerksom på hvor i strukturen en tekst har sin omtale. At teksten ikke omtaler et tema, kan ha sin bakgrunn i at temaet ikke er relevant for den delen av veilederen hvor leseren er.

Veilederen dekker temaer som handler om anlegg, drift og forvaltning av gravplass først og fremst vurdert opp mot gravferdsloven.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 958 78 444

Send ikke sensitive / personlige opplysninger eller personnummer til Gravplassrådgiver per e-post. Gravplassrådgiver kan heller ikke sende samme type opplysninger per e-post.

Vi er som utgangspunkt underlagt forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og personopplysningsloven.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven. Den som ønsker det, kan be om innsyn i saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til Gravplassrådgiver med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra Gravplassrådgiver føres opp.

Følgende opplysninger går som hovedregel frem av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen skal imidlertid alltid bli ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"