Grønn menighet og miljøledelse i kirken

Hvordan kan kirken redusere sine egne klimagassutslipp og negativ miljøpåvirkning gjennom aktiviteter og drift? Her må både enkeltpersoner, menigheter og fellesråd delta i kirkens miljøengasjement og kjempe for en rettferdig fordeling av ressursene, både i ord og handling. På sidene nedenfor ønsker vi å synliggjøre hvordan menigheter og fellesråd kan delta, i samarbeid med bispedømmerådene og Kirkerådet. Sammen kan vi skape et grønt nettverk i kirken der vi både hjelper og forplikter hverandre. Stikkordene er "grønn menighet", "kirkens klimamelding" og "Grønn kirke-miljøledelse i praksis".