Grønn menighet og miljøledelse i kirken

Verdens miljø- og klimautfordringer angår kirken. Å være etterfølgere av Jesus Kristus innebærer å være gode forvaltere av Hans skaperverk og kjempe for en rettferdig fordeling av ressursene, både i ord og handling. På sidene nedenfor ønsker vi å gi motivasjon og hjelp til å delta i dette arbeidet som menighet og fellesråd, sammen med bispedømmerådene og Kirkerådet. Sammen kan vi skape et grønt nettverk der vi både hjelper og forplikter hverandre.