Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Grønn kirke - praktisk miljøledelse

I sitt miljøengasjement tar Den norske kirke i bruk mange arbeidsmetoder, fra arrangering av temakvelder og friluftsgudstjenester, over deltakelse i kampanjer til å se kritisk på utslipp fra egen virksomhet. For å kunne bidra konkret til redusering av klimagassutslipp og annen miljøbelastning må kirkens mange enheter, ansatte og frivillige deltar på sine arbeidsfelt. Til det trengs det systemer og rutiner for miljøledelse i praksis. I samarbeid med Stiftelsen Miljøfyrtårn har vi utviklet en plattform dette der både menigheter, fellesråd, bispedømmeråd og Kirkerådet kan samarbeide:

Grønn kirke – praktisk miljøledelse skal være en verktøykasse for dette, og samtidig en samhandlingsplattform for menigheter, kirkelige fellesråd, bispedømmer og Kirkerådet. Den bygger på konseptet «Vår grønne menighet» utviklet allerede ved årtusenskiftet og Den norske kirkes egen «Klimamelding».

Verktøyet ble utviklet av Kirkerådet, i samarbeid med bispedømmerådene, KA og Norges Kirkevergelag. Alle disse ønsker også om å iverksette dette i årene fremover. Ved å samarbeide med Stiftelsen Miljøfyrtårn ønsker vi å kvalitetssikre arbeidet med miljøledelse, bli del av et stort fellesskap av over 5000 bedrifter, organisasjoner og enheter som jobber med det samme, samt dra nytte av å kunne utvikle og bruke en egen tilrettelagd kirkelig miljødatabase og en rekke nyttige verktøy.

Den store fordelen: Alle kirkelige enheter blir gjennom en slik ordning knyttet sammen, og for grønne menigheter og grønne fellesråd er deltakelse gratis!

Kontaktinformasjon for Den norske kirke, Kirkerådet

Kirkerådet, postboks 799 Sentrum, 0107 Oslo

Tlf.: 23 08 12 00

Epost: post.kirkeradet@kirken.no

Redaktør: Ingeborg Dybvig

Digital redaktør: Svend Ole Kvilesjø

Nettsiden gronnkirke.no er en videreføring av samarbeidsprosjektet Skaperverk og Bærekraft som ble avsluttet i 2016.