Skaperverk og bærekraft

Et felles kirkelig tiår for endring i kirke og samfunn - 2008-2016

Skaperverk og bærekraft: Et felles kirkelig tiår for endring i kirke og samfunn er et økumenisk samarbeidsprosjekt mellom Norges Kristne Råd, Kirkens Nødhjelp og Den norske kirke. I dette samarbeidet vil kirkene:

  • være sentrale pådrivere for og bidragsytere til bærekraftige samfunn lokalt, nasjonalt og globalt.
  • bidra til å sikre en forpliktende, rettferdig og ambisiøs internasjonal klimaavtale, og en bred kirkelig og folkelig oppslutning om dette
  • demonstrere et bevisst forhold til miljø, forbruk og rettferd.
  • skape håp og fremtidstro med ord og handling

Målet er at prosjektet skal prege det kirkelige livet både i konkret arbeid og i plan- og strategiarbeid.  

 

Sluttrapport

Sluttrapporten fra tiåret Skaperverk og bærekraft (til Kirkemøtet i januar 2017)
- og Kirkemøtets vedtak

Kontaktinformasjon for Den norske kirke, Kirkerådet

Kirkerådet, postboks 799 Sentrum, 0107 Oslo

Tlf.: 23 08 12 00

Epost: post.kirkeradet@kirken.no

Redaktør: Ingeborg Dybvig

Nettredaktør: Gunnar Westermoen

Nettsiden gronnkirke.no er en videreføring av samarbeidsprosjektet Skaperverk og Bærekraft som ble avsluttet i 2016.