Skaperverkets dag

Det vil ikke bli lagt ut materiell for Skaperverkets dag 2017. Dette er fordi menighetene, i forbindelse med reformasjonsåret 2017, oppfordres til å markere temaet "Skaperverket er ikke til salgs" søndag 17. september. Ressursmateriell og byggeklosser til dette finner du i lenke nederst på siden.

Ressursmateriell til Skaperverkets dag fra 2016 og tidligere år ligger tilgjengelig i artikkelen under og lenker nederst.

Hører du klokkene? Noe tar slutt.
Makten som truer vår jord, skal bli brutt.
Tidene skifter, og nå kan det skje.
Nå er det tid for å be:
Fred til hvert folk og hvert sted!

Slik lyder første vers i salmen Sindre Skeie skrev nylig, og som vi deler her til bruk under Skaperverkets dag 2016. «Tidene skifter, nå kan det skje,» skriver han.

Dette skiftet er allerede i gang. I fjor deltok store deler av kirke-Norge på pilegrimsvandringer under parolen «Klimapilegrim 2015». Dette var en del av en internasjonal og interreligiøs kampanje som sammen overleverte 1,8 millioner underskrifter til FN-sjefen for klimatoppmøtet i Paris.

I Norge ble det meldt inn 200 klimapilegrim-arrangement. Målet var å kreve en ambisiøs klimaavtale og viste solidaritet med fattige mennesker i Sør, som rammes først og hardest av klimaendringene.

Nå kan vi bidra til at Norge følger opp våre forpliktelser fra klimaavtalen ved å jobbe for bærekraftige samfunn der vi bor. Markér Skaperverkets dag i din menighet, f.eks. ved å:

  • Bruk salmen «Hører du klokkene» eller Klimapilegrimens bønn under en gudstjenestemarkering av Skaperverkets dag (se ressurser i lenkene)
  • Be menighetsrådet om å vedta at dere skal bli grønn menighet. (Dersom dere allerede er grønn menighet, etterspør om dere har nedsatt en «Grønn gruppe» som kan følge opp dette arbeidet.)
  • Lag et arrangement (f.eks. en klimapilegrimsvandring, loppemarked, friluftsgudstjeneste, «Å så vakkert» musikal for barn, klimasporløp, e.l.)

Menigheten finner selv et passende tidspunkt for markeringen. Kanskje kan dere dra veksel på samarbeid med en annen menighet/organisasjon, eller legge markeringen i sammenheng med sommeravslutning eller høsttakkefest?

I lenkene under finnes ressurser til:

GUDSTJENESTE: Liturgiske ledd og prekentips

MUSIKK

KLIMAPILEGRIM

*Vandreheftet ble utarbeidet til kampanjen Klimapilegrim 2015. Kampanjen Klimapilegrim 2015 er over, men det er fortsatt mulig å arrangere klimapilegrimsvandringer og andre aktiviteter under denne parolen. Underskriftskampanjen var rettet mot klimatoppmøtet i Paris og er derfor nå avsluttet. Men det er mulig å heller oppfordre deltakere på klimapilegrimsvandring til å signere Kirkens Nødhjelp og Changemakers opprop om at oljefondet skal bidra til å løse klimaproblemer – ikke skape dem. Les mer på www.fasteaksjonen.no/klima eller last ned underskriftsliste her.

TIPS OG IDEER:

TIL MENIGHETSBLAD:

 

Kontaktinformasjon for Den norske kirke, Kirkerådet

Kirkerådet, postboks 799 Sentrum, 0107 Oslo

Tlf.: 23 08 12 00

Epost: post.kirkeradet@kirken.no

Redaktør: Ingeborg Dybvig

Nettredaktør: Gunnar Westermoen

Nettsiden gronnkirke.no er en videreføring av samarbeidsprosjektet Skaperverk og Bærekraft som ble avsluttet i 2016.