Kirkenettet: Nytt inter- og intranett

Felles løsning for inter- og intranett var en av de første prosjektene som ble prioritert i IKT-satsingen. Kirkerådet har fått bevilget til sammen 23 millioner kroner til disse prosjektene over statsbudsjettet for 2013 og 2014.

Arbeidet med å lage de nye løsningen er bredt forankret i hele kirken, med referansegrupper, prosjektgrupper og styringsgrupper. Friville er også trukket inn i dette.  Løsningene som lages bygger på moderne verktøy  og på krav som er kommet gjennom brukerkartlegginger.

Internett = publiseringsløsningen.  Intranettet =lukket personifisert løsning man må logge seg på. Er for ansatte, rådsmedlemmer og frivillige med roller.

Publiseringsløsningen ble lansert før sommeren 2014 og brukes allerede av Kirken.no samt mange menigheter og fellesråd. Oslo og Trondheim har nå egne prosjekt for sine menigheter for å ta løsningen i bruk.

Her er noen eksempler fra dem som har kommet i gang (trenger ikke bruke så lang URL for å finne sidene): http://kirken.no/kolstad, http://kirken.no/nn-NO/fellesrad/kirken-i-moss-og-jeloy/ , http://kirken.no/borg, http://kirken.no/nb-NO/fellesrad/oddernes-menighet/vare-kirker/oddernes-kirke/, http://kirken.no/

Publiseringsløsningen selges allerede til fellesrådene via Kirkepartner IKT. Den som kjøper sidene kjøper også en aksje i Kirkepartner AS til 1000 kroner, og er derved medeier i selskapene Kirkepartner AS og Kirkepartner IKT AS.

Intranettet er nå ferdig utviklet i versjon 1. Det blir nå testet og det jobbes med å legge innhold inn i løsningen. Vi interessert i å få med oss piloter til å jobbe med innholdsproduksjon og starte med praktisering av å bruke intranettet. Selv om noen har intranett i dag, gir dette intranettet fler muligheter og en ny anledning til å se på hvordan vi kan dele informasjon og samhandle på tvers innen fellesrådet, prostiet, bispedømme og nasjonalt.  Dato for lansering er ikke satt, men kan i prinsippet være en gang før sommeren. Men det er viktigere at vi kommer godt i gang og har en god plan for utrulling. Datoer vil vil lagt ut på disse sidene, når de foreligger.

Vi fikk midler over statsbudsjettet til investeringene i utvikling av Kirkenettet. Videre utvikling, forvaltning og drift, må vi finansiere selv gjennom brukerbetaling.  Vi jobber nå med de siste tallene før vi kan gå ut med hva denne prisen vil være. En viktig priskomponent er tilgang til en 2. linje brukerstøtte som kan løsningen godt både teknisk og funksjonelt. Denne brukerstøtten vil vil gi redaktørene støtte og råd om løsningens funksjonelle muligheter. Dette sikrer at vi får god anvendelse av løsningen og vi får gitt god service. Det skal også settes av midler til videreutvikling, slik at vi har penger til å gjøre forbedringer i løsningen.

Intranettet og publiseringsløsningen vil bli tilbudt som en samlet «kommunikasjonspakke». Denne kjøpes og leveres av Kirkepartner IKT, uavhengig av om man bruker Kirkepartners øvrige IKT-tjenester.

Systemeier for Inter og Intranettet er Kirkerådet. De skal jobbe tett med alle innholdsinteressenter, som KA og det skal opprettes eget brukerforum der brukerne er med for å påvirke videre utvikling. Det er et krav om at det skal være brukerforum for alle systemområder i Dnk.

Internettet (publiseringsløsning) er ferdig og kan bestilles hos Kirkepartner IKT

Kontaktperson for internett.  Bestille løsingen ; .............. Systemansvarlig og ansvarlig for brukerforum. ..

Kontaktperson for intranettet.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"