Oppdatert smittevernveileder for Den norske kirke

Med nye nasjonale lettelser, kan flere delta på gudstjenester og andre arrangementer og fritidsaktiviteter. Det vil likevel være mange lokale variasjoner i regler og anbefalinger. Personer fra kommuner med forhøyet smittenivå bør ikke oppsøke arrangementer i andre kommuner.

Fra og med 27. mai innføres lettelser i de nasjonale smitteverntiltakene. Smittevernveilederen for Den norske kirke er oppdatert med endringene, og etter møte med departementet.

Merk at flere kommuner har et forhøyet smittenivå og er omfattet strengere regler eller tiltaksnivå A, B eller C. Følg med på kommunens hjemmesider, og sørg for god kontakt med lokale smittevernmyndigheter.

Torsdag 27.05.21 ble en justert versjon av filene publisert, med retting av tekst om innenlandsreiser i 1.6 a) og kryssing av kommunegrenser i 2.4.1.

Last ned oppdatert smittevernveileder pr. 26.05.21 kl. 12.30: [word] [PDF]

De viktigste endringene:

 • Myndighetene åpner for kryssing av kommunegrenser i forbindelse med arrangementer:
  Anbefalingen retter seg nå mot enkeltpersoner. Den sier at personer fra kommuner med forhøyet smittenivå ikke bør oppsøker arrangementer i andre kommuner. Dette for å unngå smittespredning mellom kommuner. Ansatte omfattes ikke av dette. Kommuner med forhøyet smittenivå er kommuner med strengere lokale forskrifter eller som er omfattet av tiltaksnivå A, B eller C.

 • Flere deltakere på arrangementer innendørs:
  Fra 27. mai er det tillatt med inntil 50 deltakere uten faste tilviste plasser, 200 med faste, tilviste plasser. På innendørs idretts- og kulturarrangement for barn og unge under 20 år som tilhører samme kommune er grensen 100 deltakere uten faste, tilviste plasser. Utendørs gjelder samme antall som tidligere. Avstandsreglene har fortsatt forrang. Reglene gjelder uavhengig av vaksinestatus.

 • 2 meter ved innendørs allsang gjelder nå kun kommuner med forhøyet smittenivå:
  Kommuner med forhøyet smittenivå er kommuner med strengere lokale forskrifter eller som er omfattet av tiltaksnivå A, B eller C. Her anbefales fortsatt to meters avstand ved allsang innendørs. Det er ikke aktuelt per nå å erstatte dette med en anbefaling om munnbind.

 • Nye råd om leir:
  Smittevernveilederen er oppdatert i tråd med FHIs oppdaterte veiledning om fritidsaktiviteter av lengre varighet (som leir). Det anbefales blant annet at leiren har maks 200 deltakere, og at deltakerne deles inn i grupper på 20 deltakere. Les flere viktige detaljer i smittevernveilederen.

I endringsloggen på siste side av smittevernveilederen finnes en fullstendig oversikt over alle endringer i denne versjonen.

Last ned oppdatert smittevernveileder pr. 26.05.21 kl. 12.30: [word] [PDF]

Videre gjenåpning av samfunnet

Alt vil avhenge av smittetall, kapasitet i helsevesenet og antall vaksinerte. Derfor er mye usikkert. Det som er sikkert er at avstandsregelen vil gjelde i mange måneder fremover. Det legger begrensninger på hvor mange det er plass til å ta imot i kirkene våre.

Regjeringen anslår at trinn 3 i den nasjonale gjenåpningsplanen blir innført mot slutten av juni.  Det vil bety at antallsbegrensningene for alle arrangementer øker. For kirkens del vil det bety at vi kan ta imot inntil 1 000 deltakere innendørs i faste, tilviste plasser forutsatt nødvendig avstand.

Dette gjelder selv uten det mye omdiskuterte forslaget om koronasertifikat og adgangstesting. Derfor vil ikke koronasertifikat/adgangstesting være en aktuell problemstilling for kirken.

Har du spørsmål om smittevern? Ta kontakt med din nærmeste lokale leder (kirkeverge/daglig leder/prost/sokneprest). Dersom de ikke kan hjelpe, ta kontakt med ditt bispedømmekontor.

Informasjonsplakater og registreringsmal

Kirkerådet har laget informasjonsplakater om generelle smitteverntiltak, om navneregistrering og en mal for navneregistrering. Plakatene kan skrives ut og henges opp på egnede steder i og ved kirken.

Trykk her for å komme til siden med materiell i pdf-format 

Endringslogg

På denne siden kan du se hvordan smittevernveilederen har utviklet seg siden juni 2020.

Dette er nytt i versjon 10.0:

Versjon 10.0 ble publisert 26.05.21 kl 12.30 og har følgende endringer:

 • Innledningen er oppdatert med omtale av trinn 2 i den nasjonale gjenåpningsplanen.
 • 1.1 a) tatt inn henvisning til mer informasjon om leir og omtale av varemesser og midlertidige markeder.
 • 1.1 b) Endret anbefaling om avstand ved innendørs allsang til å gjelde i kommuner med forhøyet smittetrykk.
 • 1.1 c) antallsbegrensninger endret. Innendørs: 50 deltakere uten, 200 deltakere med faste, tilviste plasser. Samt maks 100 deltakere uten faste, tilviste plasser på innendørs idretts- og kulturarrangement for barn og unge under 20 år som tilhører samme kommune. I tillegg oppjustert antall på private sammenkomster til 20 innendørs og 30 utendørs. Presisert at nødvendig bevegelse også omfatter nattverd.
 • 1.1 g) anbefaling om kryssing av kommunegrenser i forbindelse med arrangementer er oppdatert. I tillegg endret anbefalt gruppestørrelse på fritidsaktiviteter for voksne over 20 år.
 • 1.2: lagt inn formuleringen «forhøyet smittetrykk». I tillegg presisert formuleringen om rådsmøter/styremøter/andre møter som ledd i ordinært arbeid til å omfatte fysiske møter.
 • 1.6 b) Anbefaling om hjemmekontor/fleksibel arbeidstid oppdatert.
 • 2.1: Lagt inn ny anbefaling om kryssing av kommunegrenser i forbindelse med arrangementer, og presisert dette i punktene b) dåp, 2.1.3 vielser og 2.1.4 kirkelig gravferdsseremoni.
 • 2.4.3 om babysang justert i tråd med nye antallsbegrensninger på arrangementer, samt justert anbefaling om avsang i tilknytning til allsang innendørs.
 • 2.4.5 om leir og arrangementer for barn og unge under 20 år er helhetlig oppdatert i tråd med nye råd fra FHI.

27.05.21 ble det gjort to mindre justeringer:

 • 1.6 a) retting av tekst om innenlandsreiser.
 • 2.4.1 retting av punkt om kryssing av kommunegrenser.

Har du spørsmål om smittevern? Ta kontakt med din nærmeste lokale leder (kirkeverge/daglig leder/prost/sokneprest). Dersom de ikke kan hjelpe, ta kontakt med ditt bispedømmekontor.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"