Oppdatert smittevernveileder for Den norske kirke

Norge er nå på trinn 3 i den nasjonale gjenåpningsplanen. Smittevernveilederen er oppdatert.

Søndag 20. juni innførte regjeringen nye lettelser i de nasjonale smitteverntiltakene. Fra 8. juli gjelder også enkelte justeringer for større arrangementer som krever gyldig koronasertifikat fra samtlige deltakere. Smittevernveilederen for Den norske kirke er oppdatert med endringene.

Merk at krav til å registrere deltakere på arrangementer fortsatt gjelder.

Noen kommuner har et forhøyet smittenivå og er omfattet strengere regler eller tiltaksnivå A, B eller C. Følg med på kommunens hjemmesider, og sørg for god kontakt med lokale smittevernmyndigheter.

Last ned justert smittevernveileder pr. 07.07.21 kl. 12.30: [word] [PDF]

De viktigste endringene som gjelder fra 08.07.21:

 • Flere deltakere på større arrangementer arrangementer som krever gyldig koronasertifikat fra samtlige deltakere
  Antallsbegrensningen for de største arrangementene som krever gyldig koronasertifikat fra samtlige deltakere er økt noe. Det er ingen endringer i reglene for arrangementer som ikke bruker koronasertifikat.

De viktigste endringene som gjelder fra 22.06.21:

 • Flere deltakere på arrangementer
  Nå er det tillatt med inntil 400 personer fordelt på to kohorter à 200 personer uten faste tilviste plasser innendørs. Med faste tilviste plasser er grensen 1000 personer fordelt på to grupper á 500. Det er også økte antallsbegrensninger på utendørsarrangementer. Avstandsregelen gjelder fortsatt for arrangementer som ikke bruker koronasertifikat, uavhengig av vaksinasjonsstatus og koronasertifikat.
 • Regjeringen har innført en ordning med koronasertifikat for store arrangementer og festivaler:
  Store arrangementer og festivaler kan benytte koronasertifikat for å øke antallsbegrensningene ytterligere. Kirkens ledelse mener dette ikke er en aktuell problemstilling for kirken. Dersom enkelte virksomheter unntaksvis vil vurdere bruk av koronasertifikat, må de selv sette seg inn i de omfattende kravene til system for testing og verifisering av koronasertifikat fra Helsedirektoratet. Avstandsregelen vil uansett gjelde.
 • Flere deltakere og større grupper på leir:
  Smittevernveilederen er oppdatert i tråd med FHIs oppdaterte veiledning om fritidsaktiviteter av lengre varighet (som leir). Det anbefales blant annet at leiren har maks 300 deltakere, og at deltakerne deles inn i grupper på 40 deltakere.
 • Åpnes for økt tilstedeværelse på jobb:
  Flere kan vende tilbake til kontoret. Helsemyndighetene anbefaler nå kun delvis hjemmekontor og/eller fleksibel arbeidstid. Det kan være lokale variasjoner ut i fra smittetrykk. Det skal fortsatt være mulig å holde 1 meters avstand for alle, men personer som er beskyttet trenger ikke holde avstand til andre på arbeidsplassen med unntak av ubeskyttede i risikogrupper.
 • Enkelte lettelser i anbefaling om avstand på fritidsaktiviteter:
  I forbindelse med fritidsaktiviteter, er det nå unntak fra anbefalingen om å holde avstand dersom det er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten. Det gjelder også voksne. Merk at dette ikke gjelder arrangementer, der det fortsatt stilles krav til arrangør om å sikre avstand mellom deltakere som ikke bor sammen.

I endringsloggen på siste side av smittevernveilederen finnes en fullstendig oversikt over alle endringer i denne versjonen.

Last ned justert smittevernveileder pr. 07.07.21 kl. 12.30: [word] [PDF]

Videre gjenåpning av samfunnet

Det er ikke kjent når neste trinn i gjenåpningsplanen blir innført. Med lettelsene i smitteverntiltakene som er kommet så langt, er vi godt på vei mot en normal hverdag. Det er likevel fortsatt viktig å legge vekt på gode rutiner som ivaretar de generelle smittevernanbefalingene, og kravene som stilles til arrangementer.

Har du spørsmål om smittevern? Ta kontakt med din nærmeste lokale leder (kirkeverge/daglig leder/prost/sokneprest). Dersom de ikke kan hjelpe, ta kontakt med ditt bispedømmekontor.

Informasjonsplakater og registreringsmal

Kirkerådet har laget informasjonsplakater om generelle smitteverntiltak, om navneregistrering og en mal for navneregistrering. Plakatene kan skrives ut og henges opp på egnede steder i og ved kirken.

Trykk her for å komme til siden med materiell i pdf-format 

Endringslogg

På denne siden kan du se hvordan smittevernveilederen har utviklet seg siden juni 2020.

Dette er nytt i versjon 11.0 og 11.1:

Versjon 11.0 ble publisert 22.06.21 kl 14.00 og har følgende endringer:

 • Innledningen er oppdatert med omtale av trinn 3 i den nasjonale gjenåpningsplanen.
 • 1.1 a) tatt inn oppdatert informasjon om definisjonen av arrangements betydning for sommerleirer o.l.
 • 1.1 b) Presiserer at avstandskrav ved arrangementer gjelder alle som ikke bor sammen, uavhengig av vaksinestatus og koronasertifikat, samt noen tillegg under unntakene fra avstandsregelen.
 • 1.1 c) antallsbegrensninger endret og omtale av koronasertifikat og kirkens vurdering av dette tatt inn.
 • 1.1 g) anbefaling om kryssing av kommunegrenser i forbindelse med arrangementer er oppdatert til kun å gjelde ubeskyttede personer. I tillegg endret anbefalt gruppestørrelse på fritidsaktiviteter for voksne over 20 år.
 • 1.2: lagt inn omtale av koronasertifikat på nivå B og C.
 • 1.5: anbefaling om å avlyse kirkekaffe er strøket.
 • 1.6 b) Anbefaling om hjemmekontor/fleksibel arbeidstid oppdatert. Det åpnes nå for økt tilstedeværelse på arbeidsplassen.
 • 2.1.4: Formulering om solosang i stedet for allsang presiseres til å gjelde områder med forhøyet smittetrykk da det er her dette er særlig relevant.
 • 2.4.3 om babysang justert, og det vises nå til omtale av antallsbegrensninger i 1.1. c).
 • 2.4.5 oppdatert formulering om avgrensningen mellom arrangementer og aktiviteter.
 • 2.4.6 oppdatert formulering om unntak fra avstand for barn og unge.
 • 2.7 e) lagt til punkt om bemanning.

Versjon 11.1 ble publisert 07.07.21 kl 12.30 og har følgende endringer:

 • Innledningen er justert med informasjon om at nye antallsbegrensninger for større arrangementer som krever gyldig koronasertifikat fra samtlige deltakere gjelder fra 08.07.21.
 • 1.1 b): lagt inn setning om at det er unntak for avstandsregelen for personer i samme følge på store arrangementer som krever gyldig koronasertifikat fra samtlige deltakere.
 • 1.1 c): lagt inn økte antallsbegrensninger for arrangementer som krever gyldig koronasertifikat fra samtlige deltakere som trer i kraft midnatt natt til 08.07.21.

Har du spørsmål om smittevern? Ta kontakt med din nærmeste lokale leder (kirkeverge/daglig leder/prost/sokneprest). Dersom de ikke kan hjelpe, ta kontakt med ditt bispedømmekontor.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"