Smittevernveileder for Den norske kirke - oppdatert 6. november

Oppdatert smittevernveileder kommer mandag 30. november. Les gjeldende smittevernveileder frem til det her.

Myndighetene anbefaler at innbyggerne holder seg mest mulig hjemme.

Vi anbefaler derfor at fysiske samlinger utover forordnede gudstjenester, avtalte kirkelige handlinger (dåp og bryllup) og gravferdsseremonier avlyses ut november måned. Dette må likevel vurderes og besluttes lokalt ut ifra lokalt smittetrykk. Her viser vi til punkt 1.2. Ansvar og avgjørelsesmyndighet i denne veilederen. I vurderingen bør man se på om samlingen er nødvendig å gjennomføre av hensyn til sårbare grupper, og om aktiviteten evt. kan gjennomføres digitalt. Det er viktig å praktisere godt smittevern i henhold til denne veilederen og eventuelt strengere lokale regler.

Last ned den oppdaterte smittevernveilederen her (sist oppdatert 06.11.20 kl 13.30): [word] [PDF]

Dette er noen av endringene i smittevernveilederen:

 • Maks 50 deltakere fordi kirken ikke har fastmonterte stoler, ref regjeringens definisjon.
 • Maks 20 deltakere på private sammenkomster som familieselskap, vennefester, julebord o.l. i leide/lånte lokaler.
 • Kirkerådet og KA anbefaler at fysiske samlinger utover forordnede gudstjenester, avtalte kirkelige handlinger (dåp og bryllup) og gravferdsseremonier avlyses ut november måned. Dette må likevel vurderes og besluttes lokalt ut ifra den lokale smittesituasjonen.
 • Nattverd, lystenning o.l. frarådes for å redusere bevegelse i rommet. Ofring bør skje med vipps e.l. Dette må likevel vurderes lokalt og ut i fra den lokale smittesituasjonen.
 • Myndighetene fraråder unødvendige innenlandsreiser
 • I tillegg minnes det om at oversikt over deltakere nå skal oppbevares i 14 dager

Smittevernveilederen for Den norske kirke er utarbeidet av Kirkerådet og KA sammen med Bispemøtet og Norges kirkevergelag. Kirkerådet følger utviklingen i pandemien, og vil vurdere ytterligere oppdateringer utover høsten dersom det skulle bli behov.

Spesielt om fastmonterte seter:

Dette er regjeringens tolkning, hentet fra regjeringen.no den 06.11.20:

Regnes benker som fastmonterte seter?

Som fastmonterte seter regnes ikke kirkebenker eller sammenkoplete/frittstående stolrekker, selv om de er fastmontert i gulvet. Det betyr at i lokaler hvor det er benker, for eksempel kirker og idrettshaller, vil det kunne være maksimalt 50 personer og det må være minst 1 meter avstand mellom personene i setene i alle retninger.

Regnes stoler som er hektet fast i hverandre som fastmonterte seter?

Nei, setene må være fastmonterte på en slik måte at publikum ikke kan hekte dem fra hverandre og flytte på dem for at de skal regnes som fastmonterte seter. Det betyr at i lokaler hvor det er stoler som er hektet fast i hverandre, vil det kunne være maksimalt 50 personer.

Smittevernet ved virksomhet i Den norske kirke bygge på seks hovedprinsipper:

 • Syke personer skal ikke delta på fysiske samlinger.
 • Gode rutiner for hygiene, håndvask og renhold.
 • Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr.
 • God avstand mellom alle som deltar.
 • Tilstrekkelig bemanning til stede.
 • Begrense antallet sosiale kontakter.

Veilederen er basert på helsemyndighetenes råd og anbefalinger, samt erfaringer som er gjort siden kirkene igjen kunne åpne dørene. Denne versjonen bygger på tidligere versjoner som helsemyndighetene har hatt til gjennomsyn. Veilederen er oppdatert etter innstrammingene regjeringen varslet 26. oktober og 5. november.

Informasjonsplakater og registreringsmal

Kirkerådet har laget informasjonsplakater om generelle smitteverntiltak, om navneregistrering og en mal for navneregistrering . 

Plakatene kan skrives ut og henges opp på egnede steder i og ved kirken.

Dette materiellet ligger tilgjengelig her.

Last ned den oppdaterte smittevernveilederen her (sist oppdatert 06.11.20 kl 13.30): [word] [PDF]

Endringslogg

 • 16.06.20 Versjon 1 av den nye samlede smittevernveilederen publisert.

 • 14.09.20 Versjon 2 med gjennomgående oppdateringer der utdaterte formuleringer knyttet til gjenåpning er tatt ut, og nye råd og anbefalinger fra FHI er satt inn knyttet til navneregistrering, husstandsfellesskap. I tillegg en gjennomgående lett språkvask.

 • 26.10.20 Versjon 3 har følgende endringer:

  • Presisering om arbeid mot «bevegelige mål» i innledningen.
  • Presiseringer knyttet til antall og avstand i punkt 1.1 a) som tar inn forskjell mellom innendørs og utendørs arrangementer, utlån/utleie av lokaler til private samlinger og definisjon av fastmontert sete.
  • Nytt punkt 1.1 d) om forholdet til lokale regler vedtatt av kommunen og Oslo kommunes definisjon av fast seteplassering
  • Henvisning til antalls- og avstandsreglene som oppgitt i 1.1 a) i punktene 1.3 e), 2.1.2, 2.6 c)
  • Presisering om å ikke gjennomføre aktiviteter som nattverd, offer i benkeradene/vandring og lystenning i kommuner som krever tildeling av faste plasser der deltakerne skal sitte under arrangementet i punkt 2.1.2
  • Presisering om at det ikke er innført nye tiltak rettet mot barne- og ungdomsarbeidet i punkt 2.4.1
  • Det kreves nå ansvarlig arrangør og registrering av deltakere ved flere enn 5 deltakere på omvisninger mv. Dette er presisert i punkt 2.7 a).
 • 03.11.10 Versjon 3.1 har følgende presisering:
  • Endret lagringstid for oppbevaring av deltakerlister i punkt 1.1 a), 1.1 b) og 2.6 a). Disse skal nå slettes etter 14 dager, ikke 10 som tidligere.
 • 06.11.20 Versjon 4.0 har følgende endringer:

  • Nytt avsnitt i innledningen om at kirkene kan holde åpent, men kirkerådet anbefaler å avlyse fysiske samlinger utover forordnede gudstjenester og kirkelige handlinger ut november måned. Må vurderes lokalt.
  • I pkt 1.1 a):
   • Endret rekkefølge på antall og avstand
   • Nye avstandsregler
   • Nye antallsregler
   • Ny definisjon av fastmonterte seter
   • Presisering om private sammenkomster i lånt/leid lokale
   • Nytt punkt med anbefaling om å avlyse fysiske samlinger utover forordnede gudstjenester ut november måned.
  • I pkt 1.1 c): nytt sjette hovedprinsipp
  • I pkt 1.1 d): tatt ut lokale Oslo-definisjoner. Satt inn presisering om at regjeringen oppfordrer til lokalt strengere regler der det er smittetrykk.
  • Pkt 1.2 a) presiseringer knyttet til beslutning om nedstenging og gjenåpning av aktivitet
  • Pkt 1.2 c) om medbestemmelse er flyttet til 1.2 b) og motsatt.
  • I pkt 1.2 c) om HMS, renhold og opplæring: tatt inn anbefaling om å unngå unødvendige innenlandsreiser.
  • Pkt 1.3 e) strammet inn «husstandsmedlemmer».
  • Pkt 1.6 er strammet opp, og det er tatt inn råd om arbeidsreiser.
  • Pkt 2.1.2 tatt inn punkt om å gjennomføre gudstjenester, og et punkt hvor nattverd, lystenning og offer frarådes pga bevegelse.
  • Pkt 2.1.2 b) tatt inn punkt om å legge stor vekt på å gjennomføre dåp.
  • Pkt 2.1.3 nytt punkt som understreker at vielser kan gjennomføres.
  • Pkt 2.2 nytt avsnitt om å vurdere om aktivitetene er nødvendig å gjennomføre, og evt vurdere digitalt.
  • Pkt 2.4.1 anbefaling om å avlyse fysiske samlinger utover gudstjenester ut november måned.
  • Pkt 2.4.4 nytt avsnitt med anbefaling om å avlyse fysiske samlinger utover gudstjenester og kirkelige handlinger ut november måned.
  • Pkt 2.5 nytt avsnitt med anbefaling om å avlyse fysiske samlinger utover gudstjenester og kirkelige handlinger ut november måned.
  • Pkt 2.6 nytt avsnitt med anbefaling om å avlyse fysiske samlinger utover gudstjenester og kirkelige handlinger ut november måned.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"