Fleire stillingar i kyrkja

Det er stor variasjon og mangfald i kyrkja. Dei som søker kyrkja sine tenester treng å bli møtt av tilsette med serviceinnstilling og kunnskap.

Ei levande lokalkyrkje er avhengig av eit tverrfagleg felleskap. Eit felleskap der dyktige fagfolk kan samarbeide om å skape gode møter mellom menneske, og legge til rette for møte mellom menneske og Gud.

Difor har kyrkja behov for folk med kompetanse innanfor alt frå økonomi og administrasjon til byggdrift og grøntfag. Gode kyrkjeverjer og andre leiarar er viktig. Kyrkja treng folk som kan engasjere og administrere friviljuge, og treng mangfaldet som skal til for at kyrkja kan vere her for alle, der dei er.

Her er ei liste over dei vanlegaste stillingane i kyrkja

Innanfor økonomi og administrasjon: kyrkjeverje/dagleg leiar, personalsjef/medarbeidar, øknomisjef/-medarbeidar, arkivleiar/-medarbeidar

Vedlikehald og praktisk arbeid: kyrkjetenar, reinhaldar, vaktmeister, klokkar, kyrkjegards- og krematorieleiar/-medarbeidar

Barn og unge: barne- og ungdomsarbeidar, pedagogisk leiar

Anna arbeid med menneske: Miljøterapeut, diakonmedarbeidar, aktivitetsleiar

Musikk: organist, kyrkjemusikar, dirigent/korleiar