Bergen

Samhandling innenfor og mellom de ulike enhetene i kirken blir stadig viktigere, og felles IKT-løsninger gjør dette enklere. En rekke fellesråd har allerede blitt med i Kirkepartnersatsingen, og nå kommer Bergen også med!

Onsdag 16. mars 2016 inngikk Bergen kirkelig fellesråd og Kirkepartner IKT en tjenesteavtale som innebærer at fellesrådets medarbeidere tar i bruk løsningene fra Kirkepartner IKT.

Forut for avtaleinngåelsen har partene gjennomført et forprosjekt som forberedelse til innføringen av nye løsninger.

Det har vært gode, nyttig og ryddige forhandlinger. For Kirkepartner IKT er dette er en viktig avtale, og vi takker Bergen kirkelig fellesråd for tilliten som er vist oss, sier daglig leder, Inge Mauseth.

Vi ser frem til å komme i gang med samarbeidet omkring nye IKT-løsninger for fellesrådet, sier konstituert kirkeverge Bjørg Sveinall Øgaard.

Kontaktinformasjon for Kirkepartner IKT AS

Besøksadresse:

Kirkepartner IKT AS

Fred Olsens gate 1

0152 Oslo

Postadresse:

Kirkepartner IKT AS

Postboks 535 Sentrum

0105 Oslo

Kontaktinformasjon:

Telefon: 23 08 18 00

E-post: post@kirkepartner.no

Org.-nr.: 999 655 823