Driftsavtale inngått mellom Kirkelig fellesråd i Trondheim og Kirkepartner IKT

Fredag 16. oktober skrev Kirkelig fellesråd i Trondheim og Kirkepartner IKT under driftsavtale for fellesrådet sin overgang til Kirkepartner IKT sine løsninger.

Fellesrådet går over til løsninger levert av Kirkepartner IKT 12. november.

Forprosjektet har blitt gjennomført med tilfredshet fra begge parter. Det har vært gode, nyttig og ryddige forhandlinger. For selskaper er dette er en viktig avtale og vi takker Kirkelig fellesråd i Trondheim for tillitten.

Kontaktinformasjon for Kirkepartner IKT AS

Besøksadresse:

Kirkepartner IKT AS

Fred Olsens gate 1

0152 Oslo

Postadresse:

Kirkepartner IKT AS

Postboks 535 Sentrum

0105 Oslo

Kontaktinformasjon:

Telefon: 23 08 18 00

E-post: post@kirkepartner.no

Org.-nr.: 999 655 823