Ovf-tilskudd til Kirkepartnerkunder som tar i bruk arkiv og intranett

Kulturdepartementet har gjennom Opplysningsvesenets fond bevilget midler for å styrke de kirkelige fellesrådene sin mulighet til å komme på felles IKT- plattform via Kirkepartner IKT.

Kirkerådet har valgt å fordele bevilgningen på ulike tiltak for best mulig å kunne oppnå ønsket effekt. Et tiltak er et tilskudd på 2500 kr for hver bruker som kommer på Kirkepartners plattform. Tilskuddet gis som en prisreduksjon for kundene de første 12 måneder. Som følge av at dette er en engangsbevilgning vil muligheten for dette tilskuddet til fellesrådene ha en begrenset varighet.

Forutsetningen for å mota tilskudd er at det tegnes avtale om bruk av arkivsystem med møteløsning (Public 360) på Kirkepartner IKTs plattform og abonnement på Den norske kirkes intranettmodul (Kirkebakken).

Public 360 er et fullelektronisk arkiv med møteløsning som er godkjent i henhold til Norsk arkivstandard (NOARK5). Systemet er kjent for sin brukervennlighet med oversiktlig og godt tilgjengelig funksjonalitet for elektronisk arkiv, saksbehandling og møtebehandling. For å bidra til innføring av ny arkivløsning gis det også prosjektlederstøtte til selve innføringsprosjektet.

Se også:
Arkivsystem med møteløsning
Nå tas ny arkivløsning i bruk og flere følger etter
Intranettløsning med trosopplæring

Kontaktinformasjon for Kirkepartner IKT AS

Besøksadresse:

Kirkepartner IKT AS

Fred Olsens gate 1

0152 Oslo

Postadresse:

Kirkepartner IKT AS

Postboks 535 Sentrum

0105 Oslo

Kontaktinformasjon:

Telefon: 23 08 18 00

E-post: post@kirkepartner.no

Org.-nr.: 999 655 823