Ledergruppen i Kirkepartner

Ledergruppen i Kirkepartner har alle lang erfaring innad i IT-bransjen med ulike kundegrupper, både i offentlig og privat sektor. Flere i ledergruppen har jobbet i mange år med IKT-leveranser til ulike enheter i Den norske kirke, og har god kjennskap til ansattes arbeidshverdag og deres behov for IKT-tjenester.

Ledergruppens sammensetning

Daglig leder:               Inge Mauseth
Merkantil leder:          Knut Riksen jr.
Administrasjonssjef:   Nina Wang 
Driftssjef:                    Ole Kristian Klevstrand

Kontaktinformasjon for Kirkepartner

Besøksadresse:

Kirkepartner

Fred Olsens gate 1

0152 Oslo

Postadresse:

Kirkepartner AS

Postboks 535 Sentrum

0105 Oslo

Kontaktinformasjon:

Telefon: 23 08 18 00

E-post: post@kirkepartner.no

Org.-nr.: 911 625 504