La veien lede deg mot det hellige

Meld deg på en pilegrimsvandring og bli med på sommerens vakreste eventyr. I Norge er pilegrimsveiene først og fremst de som leder til Nidarosdomen.

Flere og flere nordmenn legger ut på pilegrimsvandinger. Det er mange former for vandring og folk har ulike begrunnelser om hvorfor de de legger ut på pilegrimsvandring. Mange opplever at de er på en ytre og en indre reise samtidig.

Nidarosdomen var det nordligste pilegrimsmål for kristenheten gjennom hele middelalderen. Et nettverk av historiske veier til Nidaros er nå merket. Seks pilegrimsleder i Norge forvaltes av Nasjonalt pilegrimssenter.

500 mil merket med pilegrimslogoen
I 1993 startet Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvaren, på oppdrag frå Miljøverndepartementet, arbeidet med å merke en sammenhengende pilegrimsled fra Oslo til Trondheim. Pilegrimsleden ble offisielt åpnet i 1997.

Mer enn 500 mil led gjennom Danmark, Sverige og Norge merket med pilegrimslogoen. Logoen langs pilegrimsleden er lett å kjenne igjen. Den kombinerer severdighetssymbolet med en form av Olavskorset. Logoen er mønsterbeskyttet og forvaltes av Nasjonalt Pilegrimssenter.

Regjeringen opprettet i 2013 et permanent Nasjonalt pilegrimssenter i Trondheim. Senteret som er tilknyttet Riksantikvaren, skal koordinere pilegrimsarbeidet i Norge og ha et særlig ansvar for de godkjente pilegrimsledene.

Arbeidet med å merke pilegrimsledene var en del av Riksantikvarens verdiskapingsprogram.