Ressursbanken

Inspirasjon til trosopplæring i Den norske kirke

Her finner du ressurser til menighetenes arbeid for barn og unge. Ressursene er laget av menigheter, organisasjoner og andre samarbeidspartnere. Bli med på å utvikle ressursbanken ved å dele dine ressurser! Ressursbanken gir veiledning og ideer til å lage lokal trosopplæringsplan.