Kode B - fortellinger fra Bibelen

Lys våken og Tårnagenthelg er på kort tid blitt suksesser som mange barn har gledet seg over. Kode B gir mulighet til flere opplevelser i kirken for 11/12-åringene etter Lys våken og bedre kjennskap til Bibelens budskap.

Hvordan ble Bibelen til? Hva er forskjellen mellom Det gamle og Det nye testamentet?  Og hvordan skal vi lese Bibelen i dag? Dette er noen av de tema som 11-12-åringene inviteres til å lære litt mer om. Kode B samlingene handler om å dykke litt ned i Bibelen og hva Bibelen kan lære oss. Det skjer gjennom aktiviteter, lek, samtaler og litt «forsking» på bibelhistorier.

Hør "kode-b-sangen"