Ann-Helen Fjeldstad Jusnes ny biskop i Sør-Hålogaland

Ann-Helen Fjeldstad Jusnes ble 17. september tilsatt som ny biskop i Sør-Hålogaland bispedømme. Jusnes avløser Tor Berger Jørgensen som biskop i bispedømmet som dekker Nordland fylke.

Tilsettingen av ny biskop i Sør-Hålogaland bispedømme skjedde på Kirkerådets møte i Bodø, og Jusnes fikk samtlige 15 stemmer i rådet. Valget sto mellom de tre kandidatene som hadde størst oppslutning i den rådgivende kirkelige avstemningen: Prost i Lofoten Ann-Helen Fjeldstad Jusnes (59), ordfører i Hamarøy Rolf Steffensen (56) og bymisjonsprest i Oslo Kari Veiteberg (54).

- Den nye biskopen har sterk ledererfaring, både som prost og fra politikken som ordfører og varaordfører. Med over 29 års tjeneste i Sør-Hålogaland, kjenner hun bispedømmet svært godt. Vi er også svært glade for å ha tilsatt en biskop som er så sterkt ønsket i bispedømmet, sier Kirkerådets leder, Svein Arne Lindø. Jusnes var den kandidaten med størst kirkelig votum.

Det er fjerde gang Kirkerådet tilsetter biskop etter at tilsettingsmyndigheten ble overtatt fra Kongen i kirkelig statsråd. Kirkerådet står fritt til å tilsette en av de tre kandidatene som gjenstår etter den kirkelige avstemningen.

Ann-Helen Fjeldstad Jusnes har 30 års erfaring som sokneprest, overveiende fra Sør-Hålogaland bispedømme. Hun tiltrådte som prost for åtte år siden. I løpet av sin karriere har hun en lengre periode sittet i kommunestyret i Flakstad hvor hun også har vært ordfører. I tillegg har Jusnes hatt en rekke verv, hvorav flere i Presteforeningen, som leder for Norsk Kvinnelig Teologforening og som leder for Nord-Norges Diakonistiftelse.

Ann-Helen Fjeldstad Jusnes vigsles til biskop i Bodø domkirke 24. januar 2016.


Biskoper i Sør-Hålogaland bispedømme 1952-2015
Sør-Hålogaland bispedømme ble opprettet i 1952 da Hålogaland bispedømme ble delt.
Bispedømmet omfatter Nordland fylke.
Wollert Krohn-Hansen 1952-1959
Hans Edvard Hansen Wisløff 1959-1969
Bjarne Odd Weider 1969-1982
Fredrik Grønningsæter 1982-1992
Øystein Ingar Larsen 1992-2006
Tor Berger Jørgensen 2007-2015