Biskopene vil ha Helge S. Gaard som kollega

De fleste av biskopene ønsker seg prosten i Karmøy, Helge S. Gaard som ny kollega i Stavanger. Han har også størst oppslutning blant medlemmene i Stavanger bispedømmeråd.

 

De 12 biskopene har nå uttalt seg om hvem de ønsker som ny biskop i Stavanger bispedømme. Deres avstemning er som følger:

Helge S. Gaard fikk 8 førstestemmer, 3 andrestemmer og 1 tredjestemme
Torstein Lalim fikk 3 førstestemmer, 2 andrestemmer og 7 tredjestemmer
Ivar Braut fikk 1 førstestemme, 7 andrestemmer og 4 tredjestemmer

Bispedømmerådet i Stavanger leverte 4. november denne prioriterte listen over hvem de ønsker seg som ny biskop i Stavanger.
1. Helge S. Gaard
2. Torstein Lalim
3. Ivar Braut

Etter avstemningsrunden i oktober blant menighetsråd og kirkelig ansatte i Stavanger bispedømme og blant landets proster og teologiske professorer, stod disse tre igjen som kandidater til ny biskop i Stavanger:
Prost i Karmøy Helge S. Gaard, prorektor ved VID vitenskapelige høgskole i Stavanger Bård Mæland og sokneprest i Birkeland (Bjørgvin) Ivar Braut. Bård Mæland trakk 4. november sitt kandidatur. Torstein Lalim, som er prost i Øvre Romerike, rykket dermed opp og er en av de tre kandidatene til stillingen som biskop i Stavanger.

På Kirkerådets møte i Stavanger 7.-9. desember 2016 tilsettes den nye biskopen.

Stillingen som biskop i Stavanger blir ledig etter at biskop Erling J. Pettersen går av etter årsskiftet. Pettersen som har vært biskop i Stavanger bispedømme siden 2009, har sin avskjedsgudstjeneste i Stavanger domkirke 4. desember.