Rekrutteringsprosjektet 2018-2020

Kirkerådet vedtok i 2017 å igangsette et treårig prosjekt og prosjektet ble påbegynt februar 2018. Nedenfor finner du mer informasjon om hva det hele handler om.

Hovedmålene for prosjektet er:

  • Flere søker og fullfører profesjonsstudiene
  • Flere søker profesjonsstillingene, og blir værende i kirken. Prosjektets mandat er å rekruttere til de fire kirkefagstillingene: Prest, diakon, kateket, kantor. Prosjektplanen finner du i lenkesamling lenger ned på siden.

Prosjektet som ligger under Kirkerådets avdeling for kirkefag har tre medarbeidere: Prosjektleder Aleksander Garmann Gullaksen og prosjektmedarbeiderne Monika Halsør Skaalerud og Elise Ottesen Søvik. (Se kontaktinfo nederst på siden)

Prosjektet samarbeider med studiestedene som tilbyr kirkelig profesjonsutdanning, barne- og ungdomsorganisasjonene, gjennom SBU (Samarbeidsråd for barne- og ungdomsarbeid), bispedømmekontor, fellesråd, kirkevergelag, KA, og fagforeninger, m.fl. Sentralt i prosjektet står arbeidet med å utarbeide en kommunikasjonskampanje som profilerer de kirkelige profesjonene og samtidig gir relevant materiell til bruk i rekrutteringsarbeidet lokalt og regionalt i kirken.

Rekrutteringsmidler
Høsten 2018 ble det lyst ut 1 million kroner til Rekrutteringsprosjekter. Les mer om utlysningen og se hvilke prosjekter som fikk støtte i lenke under. Juni 2019 lyses det ut nye midler for 2020. Utlysningen vil bli lagt ut på kirken.no, se lenke lenger ned.

Rekrutterende stab
Prosjektet har utarbeidet en ressurs for rekrutteringsarbeid lokalt, kalt "Rekrutterende stab". Ressursen er i 2019 inne i en utprøvingsfase. Kan det passe for din stab å prøve ut "Rekrutterende stab"? Ta kontakt med ditt bispedømmekontor, eller en av medarbeiderne i prosjektet.

Deltakelse på utdanningsmesser
Flere steder i landet deltar allerede fellesråd og bispedømmekontor på utdanningsmesser. Visste du at KA har en økonomisk støtteordning for fellesråd som ønsker å delta på utdanningsmesser? Les mer lenger ned.

Forskning
En viktig oppgave for prosjektet er å samle inn relevant forskning på rekruttering og skaffe til vei ny nødvendig forskning. Samarbeidsprosjektet «SPOR» (VID og MF) er i avslutningsfasen og blir publisert våren 2019. Rekrutteringsprosjektet har også bedt KIFO undersøke hvilke barriere kirkelig rekruttering står overfor ved å finne svaret på spørsmålet «Hvorfor velger ungdom ikke kirkelig utdanning?». Et annet prosjekt går ut på å kartlegge sluttårsaker blant prester, og utføres av Presteforeningen. De to siste forskningsprosjektene forventes ferdigstilt ved slutten av 2019.

Rekrutteringskonferansen 2019
Rekrutteringskonferansen arrangeres i Oslo 26 november 2019. Konferansen er en del av prosjektets arbeid med å bygge opp et bredt, tverrfaglig nettverk for rekrutteringsarbeid i Den norske kirke. Konferansen er særlig aktuell for fagforeninger, studiesteder, organisasjoner, kirkeverger, proster, ansatte ved bispedømmekontorer og fellesrådsadministrasjoner, og andre som har interesse for kirkelig rekrutteringsarbeid. Konferansen er åpen og har ikke deltakeravgift.

Ønsker du å melde deg på? Send en mail til en av medarbeiderne i prosjektet.

Følg rekrutteringsprosjektet på instagram, lenke under!

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"