Kirkelige handlinger og gudstjenester

I 2015 ble det døpt 34116 personer i Den norske kirke. Dette utgjør 58 prosent av alle fødte, mot 59 prosent i 2014. Andelen 1-åringer med tilhørighet til Den norske kirke som er døpt har vært om lag 76 % de tre siste år, men også her er det en nedadgående tendens. (Dåpstallene for 2016 ikke klare enda)

I 2016 ble 37384 15-åringer konfirmert i kirken. Andelen konfirmanter av antall 15-årige kirkemedlemmer var på 85 %.

Det var 7521 kirkelige vigsler i Den norske kirke i 2016. Tall på totalt antall ekteskapsinngåelser for 2016, og dermed hvor stor andel de kirkelige vigslene utgjør totalt, er ikke tilgjengelig hos SSB før midten av 2017.

I 2016 var det i underkant av 5,7 millioner deltakere totalt på gudstjenester. Det ble avholdt 62427 gudstjenester – en økning fra 2015.

Det var i 2016 4,4 millioner kirkebesøk på 46 353 søn- og helligdagsgudstjenester. Den gjennomsnittlige deltakelsen i gudstjenester på søndag og helligdag var 95 personer. 1,25 millioner deltok på 16 074 gudstjenester utenom søndager og helligdager.

Antall gudstjenester på søn- og helligdag
2014 – 47 601    
2015 – 46 540   
2016 – 46 353

Antall deltakere gudstjenester på søn- og helligdag
2014 – 4 668 388 (98 pr. gudstjeneste)     
2015 – 4 560 162 (98 pr. gudstjeneste)
2016 – 4 405 956 (95 pr. gudstjeneste)

Antall gudstjenester totalt  
2014 – 63 022       
2015 – 61 871   
2016 – 62 427
    
Antall gudstjenestedeltakere totalt
2014 – 5 892 110 (93 pr. gudstjeneste)     
2015 – 5 764 197 (93 pr. gudstjeneste)
2016 – 5 668 425 (91 pr. gudstjeneste)