Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Medlemsstatistikk

Medlemstall - Inn- og utmeldinger - Hvem og hvor er medlemmene?

Medlemstall

71 % av befolkningen er medlemmer eller tilhørende av Den norske kirke ved utgangen av 2017. Det utgjorde 3 740 920 personer. I tillegg kommer medlemmer bosatt i utlandet. I 2017 valgte 15 582 å melde seg ut av kirken, mens 2 466 meldte seg inn (i tillegg til de 30 268 døpte). Tilsvarende tall for 2016 var 41 077 utmeldte og 3 147 innmeldte.


Inn- og utmeldinger

 

Hvem og hvor er medlemmene?

Barn under 18 år med tilhørighet til kirken gjennom foreldres medlemskap er markert med en egen farge (rød). I figuren ser vi at medlemstallet til en viss grad følger antallet personer i befolkningen på de ulike alderstrinnene. I aldersgrupper der det er mange innbyggere totalt i landet, som 45-49-åringer, er det også ofte flere medlemmer sammenliknet med eldre og yngre aldersgrupper. Samtidig er det stor variasjon mellom de ulike aldersgruppene i hvor stor andel som er medlemmer.

Medlemsandelen er høyest i aldersgruppene over 45 år (73 % eller mer), og lavest i aldersgruppen 30-34 år (57 %). Blant innbyggere under 45 år er medlemsandelen høyest i aldersgruppen 15-19 år (71 %). Gruppen på 0 til 4 år inkluderer en del barn som ikke har rukket å bli døpt ennå. Dette kan til en viss grad forklare hvorfor det er flere tilhørige og færre medlemmer i denne gruppen sammenliknet med eldre kohorter, og fordelingen kan endres etter hvert som barn blir eldre og døpt. Samtidig er det en tendens som går i retning av at færre medlemmer døper barna sine, at flere forblir tilhørige til de eventuelt selv velger å døpes, eller tilhørigheten slettes ved fylte 18 år.

 

  • Fremtidens medlemmer
    Statistisk sentralbyrå lager befolkningsfremskrivninger for den norske befolkningen. Forskerne i SSB legger dagens befolkning og historiske trender til grunn når de spår hvordan befolkningen kan se ut om 10, 20, 30 og helt opp til 84 år fra nå, nærmere bestemt i år 2100. Oppsummert sier forskerne at det vil bli flere innbyggere i Norge, flere eldre, flere innvandrere og flere i sentrale strøk. Vi har ikke tilsvarende framskrivning for medlemmer i Den norske kirke. Det er heller ikke nødvendigvis de samme trendene som vil være gjeldende for Den norske kirkes medlemsmasse som i befolkningen forøvrig. Befolkningsframskrivningene kan likevel gi et innblikk i kirkens framtid dersom de ses i lys av hvordan kirkens medlemsmasse er satt sammen i dag.
    Artikkel som oppsummerer funnene finner du her på ssb.no


  • Se kirkestatistikk 1999-2017 for virksomheten i Den norske kirke i Statistisk sentralbyrås Statistikkbank