Medlemsstatistikk

Medlemstall - Inn- og utmeldinger - Hvem og hvor er medlemmene?

Medlemstall

66 % av befolkningen var medlemmer av Den norske kirke ved utgangen av 2020. Det utgjorde omlag 3,5 millioner personer. I tillegg kommer medlemmer bosatt i utlandet.

I 2020 valgte 12 725 personer å melde seg ut av Den norske kirke, og 2 369 meldte seg inn (i tillegg til registrerte døpte).

Tilsvarende tall for 2019 var 19 170 utmeldte og 3 400 innmeldte (i tillegg til registrerte døpte).

Tilsvarende tall for 2018 var 11 877 utmeldte og 2 096 innmeldte (i tillegg til registrerte døpte).
Tilsvarende tall for 2017 var 15 424 utmeldte og 2 443 innmeldte (i tillegg til registrerte døpte).
Tilsvarende tall for 2016 var 41 024 utmeldte og 3 147 innmeldte (i tillegg til registrerte døpte).


Inn- og utmeldinger

 

Hvem og hvor er medlemmene?

I figuren ser vi at medlemstallet til en viss grad følger antallet personer i befolkningen på de ulike alderstrinnene. Det er stor variasjon mellom de ulike aldersgruppene i hvor stor andel som er medlemmer.

Medlemsandelen er høyest i de eldre aldersgruppene. Gruppen på 0 til 4 år inkluderer en del barn som ikke har rukket å bli døpt ennå, og fordelingen kan endres etter hvert som barn blir eldre og døpt. 

 

  • Fremtidens medlemmer
    Statistisk sentralbyrå lager befolkningsfremskrivninger for den norske befolkningen. Forskerne i SSB legger dagens befolkning og historiske trender til grunn når de spår hvordan befolkningen kan se ut om 10, 20, 30 og helt opp til 84 år fra nå, nærmere bestemt i år 2100. Oppsummert sier forskerne at det vil bli flere innbyggere i Norge, flere eldre, flere innvandrere og flere i sentrale strøk. Vi har ikke tilsvarende framskrivning for medlemmer i Den norske kirke. Det er heller ikke nødvendigvis de samme trendene som vil være gjeldende for Den norske kirkes medlemsmasse som i befolkningen forøvrig. Befolkningsframskrivningene kan likevel gi et innblikk i kirkens framtid dersom de ses i lys av hvordan kirkens medlemsmasse er satt sammen i dag.
    Artikkel som oppsummerer funnene finner du her på ssb.no


  • Se kirkestatistikk 1999-2019 for virksomheten i Den norske kirke i Statistisk sentralbyrås Statistikkbank

 

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"