Grafisk bruk av visjonsformuleringen

"Mer himmel på jord" / "Meir himmel på jorda" er visjonsformuleringen Kirkemøtet har vedtatt for Den norske kirke (2014). Synliggjøring av visjonsformuleringen er med på å bygge felles identitet.


Visjonsformuleringen "Mer himmel på jord" / "Meir himmel på jorda" kan benyttes som grafisk element på trykksaker og nettsider.

Man skal unngå at visjonsformuleringen tar oppmerksomheten fra logoen. Derfor bør den aldri gjengis i sort, men i en gråtone, eller i hvitt på farget bakgrunn.

Dersom kirkens logo er midtstilt, kan visjonsformuleringen plasseres midtstilt under den. Enten grå på hvit bakgrunn, eller hvit på mørk/grå bakgrunn.

Dette er kun veiledende regler, dersom visjonsformuleringen ikke plasseres i nærheten av Den norske kirkes logo, er den uavhengig av dette størrelsesforholdet, og kan altså være større eller mindre.