Kirkeuka for fred

Materiell til markering av Kirkeuka for fred.

Kirkeuka for fred i Palestina og Israel markeres 24. september - 1. oktober 2017. Overskriften er «Unge stemmer mot okkupasjon».

Kirkenes verdensråd inviterer hvert år menigheter og kirkelige organisasjoner over hele verden til å være med på Kirkeuka for fred i Palestina og Israel. I Norge er det en rekke organisasjoner som samarbeider om Kirkeuka. Disse inkluderer KFUK-KFUM Global, Norske kirkeakademier, Kirkens Nødhjelp, Kvekerhjelp, Kvekersamfunnet, Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, Norges Kristelige Studentforbund, Sabeels Venner Norge og Stiftelsen Karibu.

Alle bidrag – store og små, er velkomne og vi håper at flest mulig vil være med på å markere uka!

Materiell og byggeklosser til bruk i gudstjenester ligger tilgjengelig på den norske hjemmesiden for Kirkeuka, www.kirkeukaforfred.no
Der blir ytterligere ressurser vil bli gjort tilgjengelig forløpende.  

Følg dessuten med på Facebook - på www.facebook.com/kirkeuka.