2 mill. kroner til kultur i 2021

Kirkerådet har vedtatt at det skal tildeles 2 mill. kroner til kultur i 2021. Midlene skal bidra til å realisere KM 11/18 Rapport og veivalg for Den norske kirkes kunst- og kultursatsing. Midlene er en engangsbevilgning for 2021.

Søkbare midler på kultur

a)    Utlysning av kulturmidler til litteratur som kunstnerisk uttrykksform i kirken

Litteraturtiltak utviklet sammen med barn og unge. Det oppfordres til å utvikle tilrettelagte tiltak.

KM 11/18 vedtak 3: En mangfoldig kirke

«Et mangfold av estetiske uttrykk hører hjemme i kirkens rom. Taktil kunst, ordkunst, tegnspråkpoesi og andre visuelle uttrykksformer er eksempler på kunstformer som også kan kommunisere på en særlig måte med mennesker med funksjonsnedsettelser.»

Rammer

 • Det er totalt kr. 250.000 til tiltakene
 • søknadssum pr. tiltak er kr. 50.000
 • Midlene er søkbare for menigheter
 • Det må opplyses om at midlene er gitt av Kirkerådet
 • Tiltaket må utvikles lokalt sammen med barn og unge
 • Det oppfordres til å utvikle tilrettelagte tiltak
 • Søknadsfrist er 20. mai 2021
 • Midlene utbetales etterskuddsvis mot innsendt regnskap og rapport. Frist for dette er 10. des. 2021 på eget rapporteringsskjema

Søknadfrist er utløpt, og midlene er fordelt. 

Se tildelingsvedtaket og flere dokumenter nederst på denne siden.


 

b) Utlysning av kulturmidler til kompetanseheving og utøvelse av musikkprogram hvor de unge selv medvirker til utforming av tiltaket

Midler til kompetanseheving og utøvelse av musikkprogram (musikk- og korvirksomhet) hvor de unge selv medvirker til utforming av tiltaket/verket. Tiltaket skal være utviklet lokalt. Det oppfordres til å utvikle tilrettelagte tiltak.

KM 11/18 vedtak 6 Barne- og ungdomskultur

«Det er en forutsetning at barn og unge får være med å utforme og delta aktivt i kirkens kulturarbeid. Kirkens ansatte og frivillige er ressurspersoner som tar del i skapende arbeid sammen med barn og ungdom gjennom veiledning og oppfølging. Den norske kirke må bruke mulighetene for samarbeid med kulturskoler, lokale organisasjoner og grupperinger som jobber med barn og unge på dette området. For å fremme og utvikle kulturrettet barne- og ungdomsarbeid, særlig korarbeidet, ber Kirkemøtet Kirkerådet om å stå sammen med barne- og ungdomsorganisasjonene i kirken om kompetanseutvikling og rekruttering.»

Rammer

 • Det er totalt kr. 250.000 til tiltakene
 • søknadssum pr. tiltak er kr. 50.000
 • Midlene er søkbare for menigheter
 • Det må opplyses om at midlene er gitt av Kirkerådet
 • Tiltaket må være utviklet lokalt sammen med barn og unge
 • Det oppfordres til å utvikle tilrettelagte tiltak
 • Søknadsfrist er 20. mai 2021
 • Midlene utbetales etterskuddsvis mot innsendt regnskap og rapport. Frist for dette er 10. des. 2021 på eget rapporteringsskjema

Søknadfrist er utløpt, og midlene er fordelt. 

Se tildelingsvedtaket og flere dokumenter nederst på denne siden.


 

c) Utlysning av tilskudd til opprettelse av kirkelige kultursentre

Det er avsatt midler til mulig opprettelse av kirkelige kultursentre.

KM 11/18 Vedtak 8 Kirkelige kultursentre

«Kirkemøtet vil fremheve den betydning kirkelige kultursentra som Kirkemusikksenter Nord og KULT Senter for kunst, kultur og kirke har hatt i oppfølgingen av Kunsten å være kirke. Kirkemøtet ser også muligheten for at flere regionale kompetansesentra eller formaliserte nettverk for kunst og kultur kan dannes. Det forutsetter et finansielt spleiselag - med lokale variasjoner - mellom kirkelige og kommunale instanser og andre bidragsytere.»

Rammer

 • Det er totalt kr. 400.000 til disposisjon til tiltakene
 • Det må opplyses om at tiltaket er støttet av Kirkerådet
 • Bispedømmet bes kontaktet for nærmere opplysninger om mulig opprettelse for et kirkelig kultursenter i bispedømmet
 • Bispedømmene kan søke på midlene og har fått brev om dette. Brevet ligger nederst på denne siden.
 • Søknadsfrist er 10. juni 2021

Søknadfrist er utløpt, og midlene er fordelt. 

Se tildelingsvedtaket og flere dokumenter nederst på denne siden.


 

d) Utlysning av tilskudd til utprøving av profesjonelle sangere i domkorene

Stimuleringsmidler til utprøving av engasjementstillinger for profesjonelle sangere ved domkorene. Målet med utprøvingen er å kunne dokumentere hvordan Den norske kirke, gjennom domkorene, kan bidra til oppbygging av profesjonelle kor i Norge og styrke ivaretakelsen av den kirkemusikalske arven på korfeltet.

Kirkerådet sender brev til alle domkorene hvor det opplyses om tilskuddsordningen.

Se KM 11/18 vedtak 8 Kirkelige kultursentre i punkt c) ovenfor.

Rammer

 • Det er totalt kr. 600.000 for tiltaket
 • Maksimumsgrense for mulig tildelt beløp er kr. 150.000 pr. kor.
 • Midlene er søkbare for Den norske kirkes domkor
 • Midlene må gå til lønning av korsangere
 • Det må opplyses om at midlene er gitt av Kirkerådet
 • Det må være en fordeling av engasjementene på 40-60 % mellom kvinner og menn
 • Det må være en fordeling av sangerengasjementene på 40-60 % i henholdsvis konsert- og gudstjenestesammenheng
 • Søknadsfrist er 20. mai 2021
 • Midlene utbetales etterskuddsvis mot innsendt regnskap og rapport. Frist for dette er 10. des. 2021 på eget rapporteringsskjema

Søknadfrist er utløpt, og midlene er fordelt. 

Se tildelingsvedtaket og flere dokumenter nederst på denne siden.


 

e) Utlysning av arbeidsstipend til salmediktning og melodikomposisjon

Midler til arbeidsstipend skal fornye det teologiske språket og billedbruken i salmer og tilføre nye salmemelodier i Den norske kirkes salmebok.

KM 11/18 vedtak 9 Stipendordning

«Kirkemøtet ber Kirkerådet vurdere muligheten for å opprette en stipendordning for skapende kunstnerisk arbeid.»

Rammer

 • Det er totalt kr. 300.000 for tiltaket
 • Arbeidsstipendets øvre grense er kr. 50.000
 • Midlene er søkbare for utøvere innen tekstskriving og komposisjon
 • Kvinner og yngre tekstforfattere og komponister oppfordres til å søke.
 • Søknadsfrist er 20. mai 2021
 • Frist for tilbakemelding om bruk av stipendet er 10. des. 2021 og gjøres på eget rapporteringsskjema

Søknadfrist er utløpt, og midlene er fordelt. 

Se tildelingsvedtaket og flere dokumenter nederst på denne siden.


 

Oppdragsmidler

a) Det gis kr. 100.000 i oppdrag til Kirkemusikalsksenter Nord for å etablere et allment tilgjengelig kirkemusikalsk arkiv for notemateriell.

Kirkerådet sender brev til Kirkemusikalsksenter Nord.

 Se KM 11/18 vedtak 8 Kirkelige kultursentre i punkt c) ovenfor.

b) Det gir kr. 100.000 i oppdrag til Samisk kirkeråd til ferdigstilling av spillebok for nord-samisk salmebok

Kirkerådet sender brev til Samisk kirkeråd.

KM 11/18 vedtak 10 Koordinering av kultur i samisk kirkeliv

«Kirkemøtet oppfordrer Kirkerådet og Samisk kirkeråd sammen med bispedømmerådene til å styrke og koordinere satsningen på samisk kirkemusikk og kirkekunst.»

Se tildelingsvedtaket og flere dokumenter nederst på denne siden.

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på "Oppdater samtykke". Evt. klikk på "Godta alle cookies" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"