Utlysning av diakonimidler for 2020

Kirkerådet støtter tidsavgrensede prosjekter og tiltak for innovasjon og programutvikling med tanke på videreutvikling av det diakonale arbeidet i lokalkirken. 

Hvem kan søke?

 • Menigheter i Den norske kirke (menighetsråd, fellesråd, prostier)
 • Kirkelige fellesråd 
 • Andre aktører som samarbeider med en menighet eller et kirkelig fellesråd 

Bispedømmer kan søke i samarbeid med andre enheter, men kan ikke stå som hovedsøker.

Privatpersoner kan ikke søke. 

Økonomi

I 2020 tildeles totalt 0,5 million kroner, i tillegg til midler som eventuelt ikke deles ut til digital diakoni. 

Oppdatering per mai 2020:  Totalramme for tildelingen er kr 1,1 millioner kroner.

 • Det gis støtte til større prosjekter, i størrelsesorden 100.000-500.000
 • Egenandelen i prosjektene tillegges stor vekt i vurderingen. Egenandel kan være økonomiske midler eller i form av egeninnsats og lignende.
 • Midlene utbetales som et engangsbeløp
 • Prosjektet skal være gjennomført i løpet av to år fra søknaden er innvilget
 • Pengene utbetales innen (senest) utgangen av desember 2020
 • Hvis flere aktører samarbeider om prosjektet, velger dere selv hvilken aktørs organisasjonsnummer og kontonummer som skal brukes. Begge numrene må imidlertid tilhøre samme aktør/søker. 

 

Hva slags prosjekter støttes?

For 2021 vil prosjekter innen følgende områder bli prioritert ved tildeling:

 • Nytenkning mtp å bruke potensialet i frivillighet i diakonien 
 • Samskaping knyttet til diakonale utfordringer

Søknaden bør beskrive hvordan prosjektet er tenkt videreført etter prosjektperioden

 

Kriterier for å motta støtte:

 • Prosjektet/tiltaket videreutvikler det diakonale arbeidet i Den norske kirke
 • Søker forplikter seg på å levere sluttrapport med evaluering og regnskap om gjennomføring og økonomi.
 • Prosjektene som tildeles midler skal kunne offentliggjøres og deles av Kirkerådet (på egnede kommunikasjonsplattformer).
 • Det gis ikke prosjektmidler til videre drift utover prosjektperioden.
 • Det gis ikke støtte til faste lønnsmidler

 

Søknadsfrist 25. juni 2020 kl. 12.00.

Innvilgede søknader kunngjøres innen 1. oktober 2020. 

 

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"