Utlysning av stimuleringsmidler til leir og ledertrening 2021

Mange menigheters ungdomsarbeid har hatt lite aktivitet og få fysiske samlinger gjennom pandemien. Når samfunnet gradvis åpnes, begynner arbeidet med å reetablere mange ungdomsmiljøer. Gjennom stimuleringsmidler til leirarbeid og ledertrening ønsker Kirkerådet å legge til rette for at dette arbeidet får en kraftfull start, og samtidig opprettholde et bredt rekrutteringsgrunnlag til kirkelig tjeneste.

Formål

Mange unge har gått glipp av ledertrening som følge av pandemien. Menigheter har på sin side mistet viktige lederressurser i de samme ungdommene. Midlene gir et insentiv til å invitere inn ungdommer som ikke har fått muligheten til ledertrening som følge av pandemien. Det kan være førsteårsledere etter fullført konfirmasjonstid, eller eldre ungdom.

Leir er en egnet arena for å bygge kristent fellesskap og dele kristen tro. Leirarbeid er på denne måten også en god arena for en naturlig bruk av bestepraksiser for rekruttering blant unge. Leir kan bidra til å styrke eller starte et kontinuerlig ungdomsarbeid i menigheten, som er viktig for at kirken skal ha et godt rekrutteringsgrunnlag.

Hensikten med utlysningen er at mange menigheter skal gi tilby ungdom å være med på leir og/eller ledertrening, for å raskt komme i gang med et normalisert ungdomsarbeid etter pandemien.

Kirkerådet ønsker å gi kirkas ungdomsarbeid gode forutsetninger for å lykkes i gjenåpningen, og bidra til at det finnes mange og gode kandidater til kirkelig tjeneste i framtiden.

Målgruppe:

Ungdom etter konfirmasjonen. Målgruppe kan spisses lokalt til f.eks. bare ett eller to årskull.

Mål:

 • Ungdomsarbeid med fysiske samlinger får en kraftfull gjenåpning så snart det er mulig.
 • Flere menigheter tilbyr leir og ledertrening for ungdom.
 • Flere ungdom deltar i kirken (menighet og organisasjon) etter konfirmasjonen.
 • Utbredt bruk av praksiser for rekruttering til kirkelig tjeneste blant unge: aktuelle kandidater får personlig oppfordring til å søke kirkelig tjeneste, unge involveres i ansattes profesjonspraksiser, og ansatte er nærværende i ungdomsarbeidet

Rammer

Prosjektet gjennomføres innen utgangen av skoleåret 2021/2022.
Hvert sokn kan få midler til:

 1. Intensiv ledertrening: kr 10 000
 2. Kickstartleir:
  1. Kr. 10 000 for leir med målgruppe inntil 10 ungdommer.
  2. Kr. 25 000 for leir med målgruppe inntil 50 ungdommer.
  3. Kr. 35 000 for leir med målgruppe over 50 ungdommer.

Støtte gis på bakgrunn av prosjektskisse og budsjett.  

Frister

 • Utlysning 15. april 2021.
 • Registreringsfrist 20. mai 2021.
 • Bekreftelse sendes på e-post til søkere innen 20. juni.  Tilskuddsbrev sendes innen 1. september.

Hvem kan søke?

Menigheter, eller kirkelige fellesråd som søker på vegne av flere menigheter, kan søke.

Hvordan søke?

Menighetene registrerer sitt tiltak i et elektronisk registreringsskjema. I skjema beskrives kort hva menighetens søker støtte til, estimert totalt budsjett for tiltaket og framdriften for tiltaket. Tiltaket dokumenteres i samme skjema etter at tiltaket er gjennomført.

Vurdering av søknader

Kirkerådet vurderer om søknaden er innenfor rammene i utlysningen.

Vilkår for tildeling

 1. Prosjektet må vise forståelse for og identifikasjon med Den norske kirkes verdigrunnlag og satsinger.
 2. Prosjektet forplikter seg på Kirkerådets rapporteringsrutiner. Tiltaket skal dokumenteres ved å sende inn erfaringer og opplegg i et elektronisk skjema.
 3. Det gis ikke prosjektmidler til videre drift utover prosjektperioden.

Leiressurser

Se ressurser om leir i ressursbanken. 

Eksempler på opplegg som kan tas i bruk på kickstartleir eller intensiv ledertrening:

 1. VIDERE
 2. MILK 
 3. Trosopplæring ute

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"