Utlysning innovasjonsmidler diakoni 2021

Innovasjonsprosjektene skal bidra til utvikling av menigheten i lokalsamfunnet og tiltak som bidrar til å realisere satsinger i Den norske kirke. Søknadsfrist er 16. juni 2021.

Formål

Innovasjonsprosjektene skal bidra til utvikling av menigheten i lokalsamfunnet og tiltak som bidrar til å realisere satsinger i Den norske kirke. Innovasjonsmidlene skal gå til tidsavgrensede prosjekter og tiltak som styrker innovasjon og programutvikling i det diakonale arbeidet lokalt og/eller i frivillighetsarbeidet. Det kan søkes om støtte til prosjekter som oppfyller minst ett av følgende kriterier:

 • Bidrar til å møte nye eller forsterkede utfordringer i kjølvannet av Covid-19-pandemien - som utenforskap, fattigdom og ulikhet m.v.
 • Initierer eller utvikler samhandling eller samskaping med kommunale og/eller frivillige aktører, knyttet til ett eller flere bærekraftsmål.
 • Systematisk utvikler frivillig engasjement og medvirkning eller metodikk knyttet til frivillighet.

I tillegg vil dette styrke søknaden:

 • Prosjektet er nyskapende.
 • Prosjektet/tiltaket har overføringsverdi til andre menigheter.

Rammer og frister

 • Utlysning kunngjøres 15. april 2021.
 • Økonomisk ramme for denne utlysningen er mellom 100.000,- og 500.000,- per prosjekt for hele prosjektperioden.
 • Prosjektene skal ha en egenandel på minimum 10 prosent.
 • Prosjektene må inkludere arbeid med implementering av erfaringer eller ressurser fra prosjektet i Den norske kirke.
 • Midlene utbetales for ett år av gangen.
 • Det gis støtte primært til ett- og toårige prosjekter.
 • Elektronisk søknadsskjema og praktisk informasjon om søknadsprosessen ligger her.

Søknadsfristen er 16. juni 2021 kl. 12.00.

 • De innvilgede prosjektene kunngjøres innen 15. oktober 2021.
 • Alle søkere får svar, og innvilgede prosjekter offentliggjøres på Den norske kirkes nettsider.
 • Det gis ikke begrunnelse for avslag.
 • Utbetaling vil skje innen utgangen av 2021.

Hvem kan søke?

 • Menigheter, kirkelige fellesråd og andre aktører som samarbeider med en menighet eller et kirkelig fellesråd.
 • Bispedømmeråd kan søke i samarbeid med andre enheter, men kan ikke stå som hovedsøker.

Vilkår for tildeling

 • Prosjektet må vise forståelse for og identifikasjon med Den norske kirkes verdigrunnlag og satsinger.
 • Prosjektet må stille sin kompetanse til rådighet underveis i prosjektperioden til benyttelse i for eksempel faglige samlinger.
 • Prosjektet forplikter seg på Kirkerådets rapporteringsrutiner.
 • Prosjektet må beskrive hvordan erfaringer og ressurser fra prosjektet skal spres og nyttiggjøres i andre deler av Den norske kirke.
 • Ved markedsføring og publisering av prosjektet skal det oppgis at prosjektet er utviklet med støtte fra Kirkerådet.
 • Lanseringer eller arrangementer knyttet til prosjektet skal planlegges i dialog med Kirkerådet.
 • Ressurser fra prosjektet skal kunne gjøres tilgjengelig på www.ressursbanken.no eller på andre egnede kommunikasjonsplattformer.
 • Det gis ikke prosjektmidler til videre drift utover prosjektperioden.
 • Hvis det produseres publikasjoner, skal minimum to eksemplarer sendes til Kirkerådet.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"