Kulturrådgivere

Den norske kirkes kulturarbeid ble styrket i 2009-2011 gjennom tilsetting av kulturrådgivere på alle bispedømmekontor og en nasjonal koordinerende kulturrådgiver i Kirkerådet.

Kulturrådgiverne skal:

  • inspirere til økt kulturvirksomhet i et samspill mellom ulike kulturaktører fra det brede kulturliv,
  • koordinere aktiviteter,
  • bygge den kirkelig kulturkompetansen,
  • koordinere og videreformidle kompetanse fra de ulike kirkelige kulturfestivaler 

slik at kulturlivet får blomstre i lokalmenighetene, og Den norske kirke fremstår som en attraktiv og profesjonell aktør innen norsk kulturliv.

Per i dag er det i underkant av 1,5 millioner deltakere på kirkens kunst- og kulturarrangement. Med økt bevissthet om kunstens plass i kirken og utvikling av kirkens kunstfaglige kompetanse, ønsker kirken å være en attraktiv og profesjonell aktør i samarbeid med utøvende kunstnere og kulturarbeidere.