Scener fra norsk kristenliv

Utstillingen «Scener fra norsk kristenliv» med bilder av Adolph Tidemand (1814-1876) ble vist i Buen kulturhus i Mandal.

Helgen 15.-17. august 2014 var 850 besøkende innom Tidemand-utstillingen i Buen kulturhus i Mandal.

Over 400 deltok på gudstjenesten i Mandal kirke 17. august. Der holdt biskop Stein Reinertsen preken med utgangspunkt i Tidemands malerier.

Den norske kirke ved Kirkerådet har i forbindelse med grunnlovsjubileet tatt initiativ til utstillingen Scener fra norsk kristenliv med bilder av Adolph Tidemand (1814-1876). Kurator for utstillingen er Magne Malmanger, professor emeritus i kunsthistorie.

Adolph Tidemand var sønn av tollinspektør Christen Tidemand som representerte Mandal Amt på det Overordentlige Storting i Christiania høsten 1814.

Scener fra norsk kristenliv består av et bildeutvalg på 21 verk. Bildeutvalget vektlegger folkelivsskildringer der Tidemand gjengir norsk kristenliv vist gjennom lekmannsbevegelse og gudstjenesteliv i norske bygder, men også høydepunkter i livet som konfirmasjon, foruten nød og sosiale forskjeller.

For første gang får publikum mulighet til å se en sammenstilling av Tidemands bilder med utgangspunkt i norsk kristenliv. Ett av de 21 bildene som vises er i privat eie («Nattverdens utdeling i en hardangersk røykstove» fra 1862), har knapt blitt vist offentlig før. Utstillingen er en unik mulighet til å se bilder fra Nasjonalmuseet, fra Ålesund kommune, fra Trondheim kunstmuseum, Lillehammer kunstmuseum og Mandal kirke. Her er også Tidemands vakre originalskisser til altertavler.