Skjema for inn- og utmelding

Nedst på denne sida finn du skjema for inn- og utmelding av Den norske kyrkja. I staden for å nytte skjema kan du melde deg inn i eller ut av Den norske kyrkja ved pålogging gjennom ID-porten.

Pålogginga gjennom ID-porten gir bare tilgang til opplysningar knytta til det personnummeret som blir nytta ved pålogginga. Om du vil melde inn eller ut døypte barn som er under 15 år, må du nytte eige skjema for det. Dette gjeld også for barn under 18 år utan BankID.