Om barns medlemskap

Nettløsningen for sjekk av medlemskapsstatus og inn- og utmelding kan ikke benyttes for barn (under 15 år).

Dersom man har behov for medlemskapsopplysninger om egne barn eller ønsker å endre på statusen for egne barn (f.eks. melde dem ut), må dette gjøres via lokalt menighetskontor.

Dersom et barn er døpt, har det blitt medlem. For å melde ut barn må det benyttes skjema for utmelding (se lenke under til skjema for utmelding). Dette sendes til lokalt menighetskontor. Begge foreldre/foresatte må signere dersom ikke én har ansvaret alene.

Et barn som ikke er døpt, kan likevel stå som tilhørig i Den norske kirke. Dersom begge foreldrene melder seg ut av kirken vil deres barn ikke lenger være registrert som tilhørige i Den norske kirkes medlemsregister.

Ungdom i alderen 15-18 år bestemmer selv hvorvidt de ønsker å være medlem av Den norske kirke. De i denne aldersgruppen som har fått BankID, kan benytte nettløsningen med innlogging via ID-porten. De som ikke har BankID, må benytte skjemaer for å melde seg ut/inn eller få fjernet tilhørighetsregistrering (se lenker under). Man må være døpt for å bli medlem.