Olavsfest: Hvor går veien fra fine ord til handling? Om strukturell urett og veie til forsoning

Praktisk informasjon

Fra:30.7.2021 - kl.11.00

Til:30.7.2021 - kl.12.30

Sted:

Arrangør:Den norske kirke

I seminaret blir vi kjent med arbeidet til sannhets- og forsoningskommisjonen, nedsatt av Stortinget for å granske uretten som er begått gjennom fornorskingspolitikken. Vi får også høre unge røster snakke om samisk identitet i dag. Hvilke veier finnes til forsoning og erfart likeverd? Hvordan kan vi som samfunn og kirke bidra til å styrke norskfinsk, kvensk og samisk identitet?
 
SAMTALEDELTAKERE
Representanter fra Sannhets- og forsoningskommisjonen
Jenny-Krihke D. Bendiksen
Maajja-Krihke Bransfjell
Samtalen ledes av Marie Farstad, kapellan i Nidaros domkirke og Vår Frues kirkes menighet
 
 
Link til streaming