Frokostmøte om åpen kirke

Praktisk informasjon

Fra:21.1.2020 - kl.08.30

Til:21.1.2020 - kl.09.30

Sted:Kirkens hus i Rådhusgata 1-3, Oslo - og på Facebook

Arrangør:Kirkerådet

De senere år har det vokst frem et ønske og behov for å komme inn i en kirke utenom gudstjenestetid.

  • Går du og tenker på om din kirke kunne vært oftere åpen om sommeren så vel som gjennom året forøvrig, men vet ikke helt hvordan dette kan gjøres?
  • Sitter du med spørsmål omkring hvordan man på sikrest mulig måte kan ha kirken åpen med eller uten tilsyn?
  • Trenger du tips om hvordan din kirke kan presenteres ovenfor besøkende?

Kirkerådet inviterer til frokostmøte med servering fra kl 0800. Møtet vil bli strømmet på Facebook, i et eget arrangement.

De som deltar er blant andre

  • Inger Anne Naterstad, seksjonsleder for gudstjenesteliv og kultur, Kirkerådet
  • Oddbjørn Sørmoen, seniorrådgiver, seksjon for gudstjenesteliv og kultur, Kirkerådet
  • Siv Thompson, senior kommunikasjonrådgiver, kommunikasjonsavdelingen, Kirkerådet
  • Randi Moskil Letmolie, direktør avdeling for kirkebygg og eiendomsforvaltning, KA
  • Hildur Vasskog Lund, senior kunderådgiver Knif Trygghet Forsikring AS