Frykt og fellesskap - nasjonal erfaringskonferanse

Praktisk informasjon

Fra:6.4.2018 - kl.09.30

Til:6.4.2018 - kl.16.30

Sted:VID, Diakonhjemmet, Diakonveien 14-18, Oslo

Arrangør:Kirkerådet og VID vitenskapelige høgskole

Det har vært et stort kirkelig engasjement i møte med flyktninger og asylsøkere, og i hele Norge har folk bidratt i ulike tiltak. Den norske kirke inviterer frivillige og ansatte i menigheter, deres samarbeidspartnere og organisasjoner til en nasjonal konferanse for å dele erfaringer fra dette arbeidet.

Frykt og fellesskap er tema for konferansen. Hva er det vi frykter i møte med det nye og fremmede? Hva frykter de som har bodd i Norge hele livet, og hvilken frykt opplever nylig bosatte? Og hvilke fellesskap kan vi skape sammen? Har du erfaringer du vil dele, på godt og vondt? Eller vil du lære av andre? På konferansen presenteres kunnskap og erfaringer fra forskning og praksis. Målet er å sende alle hjem med mer erfaring og inspirasjon til videre arbeid for og med flyktninger.

De som deltar på konferansen er blant andre

  • Sumaya Jirde Ali
  • Hilde Kirkebøen
  • Kjetil Drangsholt
  • Tor B. Jørgensen
  • Amir Ftaitah

Petter Dille vil lede samtaler denne dagen. Prisen er 500 kroner, dette inkluderer servering.

For mer informasjon, kontakt diakonirådgiver Sigrid Flaata på sf623@kirken.no, hun inviterer deg i videoen under.